Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League of Czechoslovakia

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Československá Liga lesní moudrosti byla založena 12. února 1922 v Praze pod názvem Zálesácká liga Československá - The Woodcraft League of Czechoslovakia

Nový název organizace - Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League of Czechoslovakia byl přijat na sněmu, který se konal ve dnech 31.března až 2.dubna 1923 v Berouně.

Pod tímto názvem existovala Liga lesní moudrosti do 21. října 1928, kdy v Praze došlo k dohodě a sloučení s organizací Liga pro výchovu přírodou - Moudrost Lesa. Sjednocená Liga pak fungovala pod oficiálním názvem Liga československých woodcrafterů - s válečnou přestávkou - až do r. 1948.

Liga se opět vrátila k tomuto názvu po svém obnovení v roce 1990, ovšem po rozdělení Československa se byla nucena rozdělit.

Slovenští woodcrafteři si založili vlastní organizaci s názvem Liga lesnej múdrosti - The Woodcraft League of Slovakia a původní Liga změnila název na Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League