Nápověda:Zprávy uživatelům

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Systém MediaWiki, který využívá tento web, nabízí svým uživatelům jak možnost pasivní, tak aktivní komunikace.

Pasivní komunikace

Pasivní forma komunikace je taková, kdy nemáte potřebu někomu psát, ale zajímáte se o změny vybraných stránek.

U běžných redakčních systémů se případná změna obsahu neřeší - webová stránka se jednou vytvoří a dodatečně se maximálně ošetří překlepy či nefunkční odkazy. O tom, že došlo k nějaké změně v jejím obsahu se tak dozvíte víceméně náhodou, pokud vás na to někdo upozorní, nebo si sami změny všimnete.

U wiki je naopak zcela přirozené, že se obsahy stránek průběžně mění a v obsahu přibývají nové informace. Proto je sledování změn klíčové. MediaWiki má pro tento účel různé nástroje, ovšem jen málo kdo má čas tyto změny sledovat průběžně.

Proto má také k dispozici mechanismus, který vás na případné změny v obsahu upozorní automaticky...

Sledování stránek

U stránky, která dosud sledována není, je hvězdička prázná. U sledované - plná.

Sledování stránek může využívat každý registrovaný uživatel. Je to jednoduché - chcete-li sledovat změny v obsahu vybrané stránky, stačí kliknout na hvězdičku, kterou má každá stránka v záhlaví. Viz obrázek vpravo.

Stejným způsobem lze sledování vybrané stránky kdykoliv zrušit.

Pokud na sledované stránce někdo udělá změnu, systém vygeneruje a odešle zprávu všem těm co stránku sledují - kromě uživatele, který změnu udělal.

Více viz Sledování změn v nápovědě na MediaWiki.

Upozornění Aby vám mohly docházet zprávy o změně v obsahu stránek, musí mít systém k dispozici platnou e-mailovou adresu. To je důvod, proč mohou sledování stránek využívat pouze registrovaní uživatelé.

Platnou a funkční e-mailovou adresu je třeba uvést už jen proto, aby byl úspěšně dokončen proces registrace uživatelského účtu. Po schválení totiž na tuto adresu systém automaticky posílá vygenerované výchozí uživatelské heslo.

Informační lišta uživatele

Zobrazuje se pouze přihlášenému uživateli. Kromě jiného se mu zde zobrazuje odkaz na jeho seznam sledovaných stránek, ale také upozornění na nové zprávy, pokud mu někdo na jeho diskuzní stránku napíše nějaký vzkaz (více viz níže - Diskuzní stránky)

Aktivní komunikace

Aktivní forma komunikace je taková, kdy chcete, nebo potřebujete oslovit jiného uživatele těchto stránek vy. V takovém případě máte dvě možnosti:

Odeslání e-mailu

Se hodí..

  • chcete-li oslovit jiného uživatele soukromě
  • nebo v případě, že se jedná o uživatele, který sem chodí jen občas, nebo vůbec.
Jak na to? 
Především se musíte dostat na hlavní stránku uživatele. Nejjednodušší je kliknout na jeho jméno v historii stránky, nebo přehledu změn. Přihlášení uživatelé mohou pro vyhledání uživatele využít speciální stránku Special:Userlist, nebo využít "našeptávání" u vyhledávacího pole na speciální stránce Special:Activeusers (viz odkaz Přispěvatelé v základním menu). Nebo si můžete nechat uživatelskou stránku osoby, která vás zajímá vyhledat.
PoznámkaI v tomto případě se využívá e-mailové adresy, kterou uživatel použil při registraci. Povšimněte si, že při odeslání zprávy se nikde žádná e-mailová adresa neobjevuje. Je čistě na příjemci zprávy, jestli svou e-mailovou adresu odesilateli sdělí̈́, tím že mu odepíše klasickým e-mailem, nebo zda-li použije opět systém MediaWiki. E-mailovou adresu i uživatelské jméno odesilatele nalezne příjemce v záhlaví doručeného e-mailu. Ale také v patičce:
usergoto recieved.png