Duch lesů

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

Je název sborníku, sestaveného Milošem Seifertem z jím přeložených článků, vydaným r. 1922 nákladem Federace čsl. skautů v Praze.

Ústřední pasáží je překlad Setonova článku The spirit of the woods, který vyšel v časopise "The Mentor" r. 1921

Kromě tohoto článku však sborník obsahuje:

  • Překlad příspěvku "Podstata zálesáctví", předsedy odboru pro práci s hochy Bena S. Nashe, předneseného na sněmu v Trentonu r. 1918
  • Překlad článku tehdejšího výkonného tajemníka The Woodcraft League of America - Philipa D. Faganse s názvem "Poselství zálesácké"
  • A Setonovy články "Zkoušky jimiž dokážete kolik je ve vás života", "Cit zálesáctví" a "Stoupání na horu"

Kniha je klíčová pro objasnění toho, v jakém prostředí Seton vyrůstal, a jakou měl sám představu o woodcrafterské výchově.

Kromě elektronicky zpracovaného textu Duch lesů (kniha), je ve zdejším archívu k dispozici i původní kniha Duch lesůz r. 1922