The Brieger press, Inc.

From thewoodcraft.org
(Redirected from Brieger press)
Jump to navigation Jump to search

První zmínka o vydavatelství The Brieger press, inc. se objevila v ročence The American library annual 1913/14.[1]. Na jejím základě lze předpokládat, že toto vydavatelství vzniklo r. 1913 a sídlilo na 176 Park Row v New Yorku.

V roce 1925 sídlila firma Brieger Press, Inc. v New Yorku na 55 Vadham St. a v čele stál J.H.Feischke[2]

Jelikož posledním vydavatelským počinem byla kniha Woodcraft od Bernarda Masona[3], z r. 1939 lze se domnívat, že po tomto roce tohle vydavatelství zaniklo.