Zdeněk Pouba - Hehun

From thewoodcraft.org
Revision as of 11:01, 12 February 2017 by Tuwanakha (talk | contribs) (Založena nová stránka s textem „Prof. RNDr. '''Zdeněk Pouba''', DrSc. (8. 6. 1922, Zvolen – 27. 12. 2011, Praha) lesním jménem Hehun. Vysokoškolský pedagog, významný vědec v obo…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. (8. 6. 1922, Zvolen – 27. 12. 2011, Praha) lesním jménem Hehun. Vysokoškolský pedagog, významný vědec v oboru ložiskové geologie.