Bibliografie E. T. Setona

From thewoodcraft.org
< Uživatel:Tuwanakha
Revision as of 18:47, 16 March 2021 by Tuwanakha (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


KOŽÍŠEK, František a RAŠKA, Vladislav: Ernest Thompson Seton. Personální bibliografie neperiodických publikací v češtině.

Obálka Bibliografie, Tomáš Macek - Netopýr, 2020

Více než devasátistránková bibliografie E. T. Setona hovoří o nesmírně širokém záběru amerického vizionáře, stejně jako o mimořádné oblibě autora u českých čtenářů. Oba badatelé se již několik desetiletí věnují systematicky bibliografii a úroveň zpracované práce je tudíž na velmi vysoké úrovni. Kromě precizních bibliografických údajů o knižní produkci autora, obsahuje publikace také několik nadstaveb - především velmi vřelou předmluvu Julie A. Seton, ale také popisnou analýzu zaměřenou na některá specifika tisků, či upřesnění a medailonky pod čarou.

Kniha rozšiřuje edici LES již na 18 svazků, graficky jí opět vkusně upravil Tomáš Macek - Netopýr a poprvé se kniha objevuje v elektronické podobě jako e-book z produkce LLM.

Za svou osobu doufám, že se brzy objeví také knižní papírové vydání v brožované vazbě. Vzhledem k mimořádné popularitě autora a jeho myšlenek u nás, jistě nebude problém s nedostatkem zájmu čtenářů i badatelů. Navíc publikace může být zároveň výchozím bodem pro další badatele nejen mezi woodcraftery, kteří se mohou pokusit práci rozšířit o článkovou bibliografii, filmografii, webliografii apod.

Knihu vydala Liga lesní moudrosti, v roce 2020, jako 18. svazek edice Les

Text doporučení této knihy, který byl odeslán náčelnictvu LLM. (Note by Tuwanakha)