screenkey

From thewoodcraft.org
< Uživatel:Keny
Revision as of 17:27, 8 January 2019 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Screenkey – aplikace, která zobrazuje na ploše linuxového desktopu stisknuté klávesy. Oproti podobné utilitě key-mon, nezobrazuje tlačítka myši, ani symbolická tlačítka se zobrazením stisknutých kláves, ale souvislý textový řádek s textem. Obě aplikace se z hlediska funkcionality potkávají pouze v jednom bodě: obě umí zobrazit stisky modálních kláves. Je v repozitářích Debianu, takže instalace je jednoduchá:

root@stroj~# apt-get install screenkey

Po instalaci naleznete ikonu pro screenkey v menu Příslušenství (…)

(Obrázek s tlačítkem)

Po spuštění se v oznamovací části vašeho panelu objeví tlačítko, přes které lze otevřít dialog, kterým lze podle potřeby zobrazování kláves na ploše zapnout či vypnout. Je-li zobrazování (Show keys) zapnuto, začne se po stisku libovolné klávesy zobrazovat v dolní polovině obrazovky pruh, na kterém bude vidět vše, co na klávesnici stisknete.

(Screenshot obrazovky)

Tohle tlačítko také zpřístupní dialog další nastavení.

(obrázek dialogu pro nastavení)

Jeho prostřednictvím můžete změnit nastavení zobrazovacího fontu, upravit barvu písma, pozadí zobrazovacího pruhu, které (pokud máte zapnutý kompozitor) může být i průhledné. Upravit se dá i časový interval pro neaktivitu. Po jeho uplynutí se zobrazovací pruh vždy automaticky skryje.

Ve výchozím nastavení screenkey zobrazuje tento pruh nad dolním okrajem prostřední třetiny vaší obrazovky, přes celou její šířku. To můžete změnit nastavením geometrie při spouštění z příkazové řádky:

user@stroj~$ screenkey -g 400x200+40+100 -p fixed

S takto nastavenou geometrií bude screenkey zobrazovat stisknuté klávesy v rámci obdélníku o velikosti 400x200 pixelů, jehož levý horní roh bude 40 pixelů od levého a 100 pixelů od horního okraje pracovní plochy.

Máte-li povoleno použití kompozitoru, můžete být i průhledný.

Máte-li nainstalován také slop, můžete nastavit oblast, kde se mají zobrazovat stisknuté klávesy, přes dialog Nastavení pomocí myši.

Screenkey svoje aktuální nastavení ukládá do JSON souboru .config/screenkey.json/vokoscreen.conf ve kterém je uložená i poslední nastavená geometrie. Tu lze před novým spuštěním přednastavit, podobně jako u vokoscreenu.

 "geometry": [Y, X, H, W] 
Upozornění Pozor na pořadí parametrů, které je jiné, než když se nastavuje geometrie okna na příkazové řádce:
… -g WxH+Y+X …