The Book of Woodcraft

From thewoodcraft.org
Revision as of 14:41, 27 August 2020 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Jak odkazovat na bloky následujícího textu

Tato stránka má za cíl vytvořit přehledný soupis všech vydání knihy The Book of Woodcraft, včetně překladů, od prvního Setonova vydání r. 1912 až po současnost. Aby bylo možné na tuto stránku odkazovat i z jiných webových stránek, jsou do textu vloženy tzv. kotvy, díky nimž lze skočit na konkrétní vydání na základě roku, kdy došlo k jeho vydání, resp. reprintu.

PříkladChcete-li tedy ze svých stránek odkázat například na text o českém vydání Knihy lesní moudrosti z roku 1970, použijte následující URL:
https://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/The_Book_of_Woodcraft#cs1970

Pokud byste chtěli odkázat na angl. originál, uveďte za znakem # pouze rok vydání.Jakmile do BSA nastoupil ambiciózní James E. West, Seton pochopil, že další symbióza woodcrafterského programu se skautskou organizací nebude možná. Proto opět vydal další vydání Svitku, tentokrát ovšem jako součást knihy The Book of Woodcraft ohlašované již ve vydání pro BSA z r. 1910.

V tomoto 11. vydání[1] je kromě organizačního schématu a přehledu činů i celá řada návodných článků. Kniha byla pravděpodobně původně určena jako doplněk komplexní návodné publikace pro mládež The Library of Work and Play: Guide and Index Cheshire L. Boona[2], která vyšla v nakladatelství Doubleday Page & Company zhruba ve stejnou dobu. Součástí této publikace totiž jsou i fotografie z woodcrafterské činnosti. Lze tedy zcela důvodně předpokládat, že do The Book of Woodcraft Seton zahrnul z návodů pouze takové věci, které byly specifické pro woodcrafterskou činnost. Obě publikace tak vytvořily základním zdroj informací pro mladé woodcraftery, který obsahoval nejenom organizační schéma a motivační program, ale také nezbytné návody jak tento program realizovat.

U tohoto vydání se zcela zásadně změnily podmínky pro získání (ale především hierarchické pořadí[3]) woodcrafterských titulů[4]. Nově se zde objevují Mistrovství a Lóže[5].

Tento krok pravděpodobně ještě více prohloubil konflikt mezi Setonem a Westem. Seton začal BSA vědomě bojkotovat. Potvrzuje to právě titulní stránka 11. vydání z r.1912, kde je Seton uveden jako "Head Chief of the Indians Scouts and of the Seton Indians". V následujícím 12. vydání, které vyšlo rovněž v roce 1912[6], je však již uveden pouze jako "Head Chief of the Woodcraft Indians".


Přírodou a životem k čistému lidstvíKniha lesní moudrosti


Překlady

  1. Bohužel 10. vydání z r. 1911 není k dispozici, takže nelze říci v jaké podobě vyšlo.
  2. Autor, [ Cheshire Lowton Boon] (*1875), byl ředitelem Oddělení umělecké a ruční práce, na veřejné škole v Montclairu (stát New Jersey). Ve své době publikoval řadu článků (např. v magazínu Manual Training Magazine) na téma podílu rukodělné práce při výchově mládeže.
  3. Vtipné je, oproti vydání Svitku z r. 1906 se změnilo pořadí titulů tak, že se za 24 poct přiznával titul Sagamor a naopak za 48 poct Sachem (předtím to bylo obráceně).
  4. Novinkou v tomto vydání je malá tabulka s přehledem woodcrafterů s uděleným woodcrafterským titulem a rokem přiznání titulu. Tato tabulka pak byla do r. 1918 průběžně u každého dalšího vydání zaktualizována. Její poslední podoba je uvedena v kapitole Tituly.
  5. V tomto vydání se prvně objevují zmínka o tzv. "Rudé lóži". Více informací se o ní podává 14. vydání z r.1915.
  6. Které je až na jednu poznámku pod čarou stejné, jako 11. vydání