Stránka:vatra-23-3.djvu/22

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 21

… u sněmovního kruhu za hojné účasti. V této župě se opravdu junácky žije a pracuje.

Západočeská župa L. L. M. v Plzni konala v minulých dnech uslavují sněm, na kterém junáci se dohodli o organisaci a propagaci Lesní Moudrosti v západních Čechách. Sestavena byla kandidátka župního náčelnictva. Za starostu navržen br. Krs, ředitel škol plzeňských.

Kmen „Svantovítův“ v Plzni trvá teprve dva roky, ale je jedním z nejčilejších kmenů. Měří každoročně svou tělesnou zdatnost a s potěšením konstatují pokrok. Prozkoumali ložiska zkamenělin u Kotíkova, zemní pyramidy u Malešic a četné mohyly v okolí. Svoji zprávu dokončují: „To je stručná zpráva o naší práci, neboť je velmi těžko psáti o této práci, jež byla větším dílem vlastní prací — totiž drobnou prací. Svého vzdáleného cíle dojdeme jedině touto drobnou, všední a mnohdy nepříjemnou prací a ne oslňujícími „činy“ plných povrchnosti a úzkoprsého umělůstkářství, doprovázenými chvalozpěvy a humbukem fráze. Lepší malý čin, než měsíc řečí. Udělá-li každý z nás třeba jen malý čin, bude to dohromady čin velký. Ku předu drobnou prací.” Fr. Bendl.

Jednota Plzeň V. nezůstává pozadu za kmenem Svantovítovým. I tam zdůrazňuje se především drobná práce a výsledkem toho je množství krásných věcí připravených na výstavku. Získávají také nově odběratele Vatře.

Kmen „Vatra“ v Chlumci n. C., založený 28. slunce měsíce sněhů 1923, skládá se nyní z družiny „Orlů“, „Vlků“ a „Junáků bystřiny“ a čítá 21 členů. Kmen konal mnoho vycházek a každých 14 dní besedy. Dne 14. slunce měsíce padajícího listí konal kmen výroční sněm. V zimě vyrobena dvě krmítka a 10 ptačích budek, které rozvěsili junáci po alejích kolem města. Kromě toho upravovali si sbírky nerostů, zkamenělin a listů.

Družina „Vlků“ v Hradci Králové, vedena Bílým Tesákem, šla tuto zimu dobrou cestou. V prosinci dala se do práce, měla každou sobotu pravidelné besedy kolem symbolu ohně a výsledkem jich bylo získání řady orlích per jednotlivými junáky. Už symbol ohně sám malovaný po vzoru Setonově bude jistě navždy pojit družinu dohromady. Pěkný totem zubra, krmítko, jež zavěsili v lednu do městského parku a jež ptactvem bylo četně navštěvováno, toulec na šípy, byly prací „myslící ruky“. Studovali „totemy“ v městě. Založili si knížku posuňkové mluvy, kterou se na besedách učili. Někteří udělali zkoušku svědomitosti dle Setona, 6 přesně stejných hůlek na šípy. Všichni se pokusili o odbor „hvězdáře“ na besedách i vycházkách a získali si orlí pera za zakreslení šesti „Kuřátek“, znalost 15 souhvězdí, 20 hvězd, měření zeměpisné šířky a kapesní sluneční hodiny. Každý proslovil aspoň jedno pau-vau o zdraví. Družina si zhotovila pěknou hru Setonovu a hru „vyskvrň králíka“ a cvičila svoji bystrozrakost. Kromě toho nováčci dělali zkoušku zraku a sluchu. Nezapomělo se ani na pěkná vypravování na besedách. Nyní chystají především budky pro ptáky, Mnoho štěstí do jara!

Družina „Dětí Vatry“ v Malých Kunčicích ve Slezsku pořádala 30. m. m. junáckou akademii. Na sněmech pročítají Příručku a připravují věci na výstavku.

Hlásící se kmen „Strážců lesa“ (družiny Dívky lesa a Ondrášovi Chlapci) ve Vítkovicích připravuje junáckou besedu a propaguje mezi svými přáteli abstinenci a nekuřáctví.

Nově se hlásí: Kmen v Ústí nad Orlicí, Náchodě, Klatovech, Písku, Vítkovicích, Suchomastech a v Praze VIII.—Libni. Nová družina malých kluků ustavena byla na Petrském nábřeží v Praze II., poblíž Skautského domova. S radostí vítáme každou špetku zájmu, ale nestačí míti jen chvilkové nadšení, je třeba myslit a domyslit. A myšlenka Lesní Moudrosti za to stojí.