Stránka:svitek 1925.djvu/92

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 91

… zkušenostem, starat se o své zdraví, umět se bavit, tančit, zpívat i něco užitečného vyrábět. Nemůžeme na chlapci nebo dívce chtíti, aby byli mistry v tom či onom odboru. Spíše jsou to jednotlivé činy ve čtyřech směrech lidské duše, jež zazáří do života dorostence. Máme mu pomoci, povznésti ho při takové příležitosti, aby věděl, kudy je člověku kráčeti. Proto jsou mnohá orlí péra už pro dorost. V přítomné knize najde hoch i dívka hodně činů, jež vykonati může. Věříme, že nashromáždění si zkušeností pomůže jim v přemáhání mnoha úkolů, s nimiž střetnou se jednou tváří v tvář v těžkém boji životním.

Činy jsou výkony, za něž se udílí orlí péro.

Mistrovství znamená celkovou zdatnost v daném oboru. Všechny stránky života zahrnují tato různá mistrovství a umožňují woodcrafterovi pracovati podle směrnic, jež vzbuzují mnoho zájmu a dávají nejvyšší radost. Za mistrovství se udílejí odznaky mistrovství a uznání ve významu orlího péra.

Jednotlivé činy, jež vedou k mistrovství, jsou často věci dost nepatrné, jež teprve v celku mají svůj význam. Také nemožno za jednotlivé mistrovské výkony udíleti orlích per, nýbrž jen jakési osvědčení. Teprve mistrovství celé má význam orlího péra. Osvědčení za mistrovské činy jsou peříčka praporu jednoho orlího péra.

..text continues