Stránka:svitek 1925.djvu/56

From thewoodcraft.org
Revision as of 23:38, 3 September 2018 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 55

… tak duchová, že její žák stržen v ruch její oblasti, přestává míti času a myšlení na bouře a vlny, jež mládí rvou do polosvěta zpět a tříští je o jeho úskalí.

Věřím totiž – a proto právě tolik se zastávám systému orlích per – že činnost ušlechtilá, práce radostná jsou bezpečnými kormidly lidského života. Velká část lidí se zkazí, jak jsme řekli, a to vše jsou oni, kteří nepoznali práci. Líné, netečné, neuvědomělé povahy nesou s sebou rozervanost, bídu a neřest. Světlý je pouze pracovitý, rušný, snaživý zjev lidské bytosti. Proto nedivme se, že Seton využívá všech momentů, které jsou stimulem, popudem k ušlechtilé činnosti. Třebas to bylo závodění o pocty, a třebas je v tom nebezpečí, aby pocty samy nestaly se cílem. Nestanou, je-li v tom život sám, není-li to škola v starém slova smyslu. Nestanou, není-li zanedbána mravní stránka života. A tu právě woodcrafterský život nesmírně povznáší. Smysl pro čest, pro poctivost, moudrost a skromnost – sám naučí dívat se na Cestu, kterou mu naznačuje jeho Velký Mistr jako na evangelium a ne jako na sportovní tabulku rekordů nebo slibné ukojení ctižádosti.

Zajisté, že je tu nebezpečí kvantity proti kvalitě. Chceme-li vychovávat, záleží nám však právě na kvalitě. Dnešní škola rozvíjí úctyhodnou kvantitu ..text continues