Stránka:svitek 1925.djvu/222

From thewoodcraft.org
Revision as of 16:08, 5 September 2018 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 221

10. Uměti rychle navázati 6 druhů uzlů (4 pro M.Sv.).

11. Zaříditi rychle jeviště z prken.

12. Vystavěti pěkný můstek.

13. Postaviti táborovou kuchyň.

14. Vystavěti chyši pro 3 osoby.

15. Ujítí 1½ km za 11 minut.

16. Běžeti 90 m za 14 vteřin.

17. Běžeti 45 m za 7⅘ vteřiny.

18. Plavati 100 m. Nagamed

SNĚMOVNÍK

(Nagamed)

Kdo má 8 těchto zkoušek:

1. Zahajovati a říditi sněm.

2. Rozdělati posvátný oheň třením dřev neb křesáním.

3. Znátí obřad sněmu; v síni i venku.

4. Znáti obřad udělování jmen.

5. Uměti zpívat 10 písní lesní moudrosti sám, neb říditi zpěv.

6. Uměti tančiti odzemek, kozáčka nebo indiánský tanec (5 tanců celkem).

7. Vypravovati 5 povídek aspoň 5 minut dlouhých.

8. Znáti umění, jak si najít kamaráda, poznatí schopnosti svých společníků, vybírati si z ..text continues