Stránka:svitek 1925.djvu/160

From thewoodcraft.org
Revision as of 15:13, 9 September 2018 by Keny (talk | contribs) (→‎Zkontrolováno)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 159

čin. Udělati obé, každé aspoň 28 x 25 cm – velký čin.

Udělati dobrý košík z divokého materiálu, aspoň 15 cm průměru – čin. S uchy, aspoň 25 cm v průměru, aby unesl 15 kg – velký čin.

Neublížíš-li stromům, udělej pohodlnou postel z větviček, správně kladených. Rohožku z trávy aspoň 60 x 1,50 m na stavu z provázků. Obé z materiálu, jejž sám nasbíráš. Každé – čin; obé – velký čin.

Udělati indiánskou postel aspoň ze 60 proutků pevně utažených – čin. Z 80 neb více proutků, čtyřmi provazy vše těsně utaženo a napjato, se zdobenou hlavou – velký čin.

Udělati pěkné sedadlo táborové, ozdobené a vymalované, úplně z lesního materiálu. Udělati hamaku z lesního materiálu. Každé – čin; obé – velký čin.

Udělati lovcovu lampu, kopí na hry a totem pro kmen nebo družinu, všecko z lesního materiálu kromě oleje na lampu a barev k malování – čin. Když všecko úplně z lesního materiálu – velký čin.

Udělati konvičku z březové kůry. Udělati dížku na zadělávání, hladkého povrchu vnitřního, aspoň 15 x 30 cm, nebo nádobu z lesního materiálu, aby netekla a vešly se do ní aspoň 2 litry a měla i ucho. Každé – čin; obé – velký čin.