Stránka:svitek 1925.djvu/138

From thewoodcraft.org
Revision as of 08:23, 11 September 2018 by Keny (talk | contribs) (→‎Zkontrolováno)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 137

Konej pečlivá pozorování a dělej si záznamy o stavbě nějakého ptačího hnízda. Záznamy musí obsahovati popis hnízdiště, datum, kdy začal pták stavět, jakého materiálu používal, jak dílo dokončil a datum dohotovení – čin. K tomu pozorování o krmení mladých rodiči po 8 hodin za sebou. Zaznamenej čas, kdy jsi začal pozorovati, čas návštěvy každého rodiče, zda samce či samice, dá-li se to rozeznat, i povahu potravy, možno-li i způsob krmení – velký čin.

Urči 100 druhů zdejších ptáků v museu, samičku a mládě možno počítat zvlášť, jsou-li zcela odlišni od samečka – čin; 200 – velký čin.

Urči v museu hnízda 25 druhů divokých ptáků – čin; 25 sebraných po době hnízdění a správně jmenovaných – velký čin.

V museu urči vajíčka 25 druhů divokých ptáků – čin; 50 – velký čin.

Plazi (jen 1 čin tohoto oboru může býti počítán do šlechtictví):

Poznati 3 druhy hadů v přírodě a věděti, který je jedovatý – čin; 4 druhy – velký čin.

Poznati 3 druhy ještěrek venku – čin; 4 druhy – velký čin.

Poznati 15 druhů plazů v zoologické zahradě neb museu – čin; 25 – velký čin.

Obojživelníci (jenom jeden čin z tohoto oboru možno počítat do šlechtictví):

..text continues