Stránka:svitek 1925.djvu/132

From thewoodcraft.org
Revision as of 08:42, 11 September 2018 by Keny (talk | contribs) (→‎Zkontrolováno)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 131

b) Napiš nějakou divadelní hru, řiď ji a súčastni se jí. Hra může se hráti uvnitř a nemá býti kratší jedné hodiny.

Každé z následujícího – čin, obé – velký čin:

a) Podati 10 příkladů, písemně nebo jinak, jak se člověk může příblížiti Bohu, modlitbou, postem a vigiliemi, sám v divočině.

b) Podati výklad o výročním táboření, jež založil Mojžíš jako Slavnost Svatostánku. Popsati jeho sociální a hygienický význam.

Zpaměti recitovati 6 básní o přírodě – čin; 10 básní – velký čin.

HLEDÁNÍ PRAVDY

Čísti Talmud a udělati z něho výtah neméně než 2000 slovy – čin; neméně než 5000 slovy – velký čin.

Stejně Starý Zákon.

Stejně Nový Zákon.

Stejně Apokrypha.

Stejně Koran.

Stejně Zoroastra.

Stejně Konfucia.

Stejně 3 Védy.

Stejně Edwína Arnolda „Světlo Asie”.

Napsati pečlivou srovnávací analytickou studii čtyř těchto děl. 2000 slov – čin; 5000 slov – velký čin:

..text continues