Stránka:kz-69.djvu/24

From thewoodcraft.org
Revision as of 00:08, 27 August 2015 by Keny (talk | contribs) (→‎Nebylo zkontrolováno: Založena nová stránka s textem „'2/ 3/ 4/ 5/ _ 21- Byl mistrem vudkraftu — l e s n í m o u d r o s — t i , nejstarší všech "věd", které kdysi v dávných dobách vychová…“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


'2/ 3/ 4/ 5/ _ 21- Byl mistrem vudkraftu — l e s n í m o u d r o s — t i , nejstarší všech "věd", které kdysi v dávných dobách vychovávaly veškeré lidstvo. Síle, svěžest, obratnost, zručnost, odvaha & znalost přírody sou— visely u Indiána & jeho způsobem života ve volné pří— rodě'a zejména v lesích. Pro život v přírodě nám může být vzorem svým vztahem ke všemu živému. Lovy bílého muže jen pro vlastní potěšení & bezohledné ničení přírody nedovedl pochopit. Byl tělesně zdatný, vytrvalý & mrštný. Dovedl peč— livě udržovat & zdokonalovat své fysicke vlastnosti. Vážil si krásy a pečoval o ni. Krášlíl své okolí, oděv, své nářadí, nástroje i své tělo, protože vě— řil, že krása je důležitou součástí života, která má žít v nás a ve všem co nás obklopuje. Jeho pís— ně, povídky, tance, obřady, osobní chování a celý způsob jeho denního života ukazují, že pro něho krása byla nezbytná. V jeho životě nebylo problémem spravedlivě uspořá— dání společnosti. Svým životem & kmenovým zřízením dokazoval, že Společné vlastnictví přirozených zdro— jů obživy & respektování především zájmů kmene, zne— m0žňují bídu chudobu i hromadění nestvůrného bohat- ství. Civilisace & kultura bílého muže se vyvíjela V POdStatě prosPěchářsky, jeho měrou úspěchu bylo : ?kolík majetku jsem pro sebe žíska1". Kultura ru— hu ými 31 i-