Stránka:kkcj 1913.djvu/46

From thewoodcraft.org
Revision as of 20:41, 11 November 2017 by Keny (talk | contribs) (→‎Zkontrolováno)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Hmyz atd.

Život hmyzu i všech ostatních zvířat skýtá tolik zají­mavostí, že junák sám bude tu moci objevovat vždy nové a nové věci. Svět těch drobných zvířat je nám také pří­stupnější, život s druhé strany zas odchylnější a tím často nepochopitelnější.

Můžete-li, zařiďte si doma úl včelí! Zaveďte si umělý chov mravenců.

Sbor skautů v místě může společně zakládati sbírku, aby se zbytečně mnoho nehubilo. V každém místě bez­ toho dojde k založení místního skautského musea, kde se budou ukládat výsledky výzkumných cest a různých pozorování. Alba fotografií také ze života hmyzu s po­drobnými údaji budou cennými příspěvky i pro vědecké probádání kraje.

ROSTLINSTVO.

Dva vztahy poutají junáka k rostlinstvu:

1. krasocit a láska k přírodě,

2. užitečnost.

Příroda teprve rostlinstvem je zkrášlena v rozkošné sídlo zvířat a lidí. Rostliny namnoze jsou nám blíže a pří­stupnější než zvířata a jsou to též živé bytosti se svými potřebami, útrapami a společenskými řády. Odvykněme si jen učit se jménům rostlin a tím mysliti si, že jsme s nimi hotovi — poznávat rostliny dle jmen, toť jen prostředky, bychom si jich mohli blíže všimnouti. My musíme beztoho jíti dále a vyhledat si určité „osobnosti rostlinné“, po­zorovat jednu takovou bytůstku od narození ze semene do posledního zápasu se životem, jenž není tak lehký, ba často krutší než u nás. Vzpomeňme jen na to vytrvalé hledání potravy kořeny, když kmen vyrůstá na skále! I rostliny budou potřebovat „svého Setona“ , budeme-li jim moc: kdy rozuměti. Žijme s rostlinami. Proto bude i junákovi rozkazem heslo dnes okřídlené a letící vzdělaným světem i „Pěstujme květiny!“ Mějme svoje miláčky v pokoji, mějme je v zahrádce, ba vyhlédněme si i v poli nebo na louce nebo v lese takové dítky matky země, jimž věnujeme celou svoji lásku a s nimiž srosteme. Junák nespokojí se jen ..text continues