Stránka:fletcher 1925.djvu/10

From thewoodcraft.org
Revision as of 15:39, 9 July 2020 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Předmluva.

Na hudebním kongresu konaném v Omaze, bylo přečteno několik essayí o písních severoamerických Indiánů, k nimž, a to po prvé v historii, několik Indiánů z Omahy zazpívalo své domorodé písně před posluchačstvem složeným ponejvíce z odborných hudebníků.

Tato ojedinělá produkce, nejen že demonstrovala vědeckou cenu těchto prastarých melodií pro studium vývoje hudby, nýbrž ukázala i jejich význam pro moderního komponistu. Mínění všech přítomných pak bylo, že tento význam by se ještě zvýšil, kdyby byly známy i zkazky nebo ceremonie, z nichž jednotlivé písně vznikly, abychom tak jasně mohli porozuměti všem okolnostem inspirujícím ten který motiv. A tak, vyhovuje přání četných přítomných hudebníků, podávám zde několik písní spolu s jejich mateřskými zkazkami.

Materiál, jejž zde uvádím, objevoval se dosud, ač velmi spoře, pouze ve vědeckých pojednáních a upoutal živý zájem jak evropských tak i amerických odborníků. Nyní jej podávám v přístupnější formě, aby i širší veřejnost a zvláště naše přírodu milující mládež mohla se s porozuměním kochati těmito prastarými melodiemi, jež nás unášejí nazpět, k dobám předcházejícím, těm, kdy se kulturní hudba po prvé objevila mezi našimi dávnými předky, odhalujíce nám něco ze základů, na nichž spočívá naše hudební umění.

..text continues