Search results

Jump to navigation Jump to search
  • …(New York: Charles Scribner's sons. 1909), která vyšla rok před založením B.S.A. == Národním komisařem B.S.A. ==
    10 KB (1,835 words) - 12:09, 2 July 2020
  • V prosinci 1915 Seton opustil B.S.A. a v lednu 1916 došlo ke sjednocení kmenů Woodcraft Indians a Woodcraft
    20 KB (3,608 words) - 14:30, 14 October 2020
  • …když by se mohlo podle názvu a obsahu zdát, že šlo o oficiální příručku [[B.S.A.]], není tomu tak. Kniha vyšla v červenci 1910 – ve stejnou dobu dokon …ázalo, že Seton není schopen takovou organizaci řídit<ref>Funkci náčelníka B.S.A. nejspíš vzal jako příležitost rozšířit popularitu woodcrafterskéh
    77 KB (13,644 words) - 19:25, 6 October 2020