Liga lesní moudrosti

From thewoodcraft.org
Revision as of 13:05, 22 February 2021 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OP - Obec Psohlavců 1912-1922 ZLČ - 1922-1923 LLM-WLC - 1923-1928 LVP-ML - 1924-1928 ISAW - 1926-1938 LČSW - 1929-1939 1945-1951 LČW - 1940-1944

LLM - 1990- LLM-WLS - 1993- WLA - usa WR - usa WI - usa WV DF WH KK JGL - jugoslávci
Toto jméno pro woodcrafterskou organizaci vymyslel v roce 1923 Miloš Seifert.

Původní organizací, která ho v roce 1923 přijala za své byla Zálesácká liga Československá - The Woodcraft League of Czechoslovakia.

Ale i Liga pro výchovu přírodou - Moudrost Lesa, která existovala po jistý čas paralelně s ní, než došlo r. 1928 k jejich sloučení.

Na slučovacím sněmu přijala tato organizace nový název Liga československých woodcrafterů, který používala s válečnou přestávkou až do r. 1951, kdy se rozhodnutím členů tehdejšího náčelnictva oficiálně rozpustila.

V roce 1990 došlo na sněmu ve Skleném nad Oslavou k jejímu oficiálnímu obnovení pod názvem ...

Na Slovensku ho používá Liga lesnej múdrosti – The Woodcraft League of Slovakia, která vznikla po rozdělení Československa v r.1992

V současné době ho používá – Liga lesní moudrosti, z.s.