Knihovna LES

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Logo edice Les

Edice Les

Tato edice má kořeny již ve 20. letech minulého století jako „Junácká knihovnička Ligy čs. Woodcrafterů“. Do roku 1946 vyšlo v této edici šest svazků, v 80. letech pak ilegálně několik svazků samizdatově. Po obnovení Ligy lesní moudrosti v roce 1990 vychází v edici Les původní české práce zaměřené na woodcraft a témata, které s ním souvisí.

 1. Rádl, E.: Masarykův ideál moderního hrdiny. II. vydání, LES 1927.
 2. Seifert, M.: Rok v přírodě. LES 1929.
 3. Vavrda, M.: Miloš Seifert, zakladatel českého woodcraftu. LES 1932.
 4. Seton, E. T.: Vudkraft. LES 1939 (přel. S. Kříž, S. Schűtzner). Soubor:vudkraft-38.djvu
 5. Kol.: Kmenové zřízení - Táborový řád. LČSW 1946. (dvě vydání) Soubor:kz-46.djvu
 6. Manoki: Ernest Thompson Seton. LČSW 1946.
 7. Kožíšek, F.: Česká knižní bibliografie E. T. Setona. LLM 1990. http://www.phil.muni.cz/~jirka/children/children1/seton.html
 8. Macek, J.: Táboříme v týpí. LLM 1990, 2002, 2012. https://obchudek.ligalesnimoudrosti.cz/knihy/taborime-v-typi/
 9. Červinka, J., Červinková, H., Tintěra, L.: Výpravy do pravěku. LLM 1990. (další vydání mimo edici)
 10. Kol.: Woodcraft. LLM, ROUT 1991.
 11. Kniha Orlích per pro Malou lóži. LLM, ROUT 1991, 1992.(další vydání mimo edici) https://obchudek.ligalesnimoudrosti.cz/knihy/svitek-brezove-kury-pro-malou-lozi/
 12. Rusek, L.: Vigilie s Woowotannou. LLM 1991.
 13. Kol.: Stezkami lesní moudrosti. LLM 2002.
 14. Kožíšek, F.: Seton v Praze. II. vydání, LLM 2006 (omylem uvedeno č. sv. 11). https://obchudek.ligalesnimoudrosti.cz/knihy/seton-v-praze/
 15. Porsch, J.: Kmenové zřízení. LLM 2011 (omylem uvedeno č. sv. 12). https://obchudek.ligalesnimoudrosti.cz/knihy/kmenove-zrizeni/
 16. Studenovský, T.: Rebel s hlavou v oblacích. LLM 2017. https://obchudek.ligalesnimoudrosti.cz/pro-dospele/rebel-s-hlavou-v-oblacich/
 17. Studenovský, T.: S modrou oblohou za temnými mraky. LLM 2020 https://obchudek.ligalesnimoudrosti.cz/knihy/s-modrou-oblohou-za-temnymi-mraky/
 18. Kožíšek, F., Raška, V.: Ernest Thompson Seton. Personální bibliografie neperiodických publikací v češtině. LLM 2020

Samizdaty (nečíslované svazky vydané ilegálně s uvedením edice)

 • Seton, E. T., Vavrda, M.: Vznik hnutí Woodcrafterských Indiánů. ZO ČSOP Taraxacum 1979 (přel. M. Vavrda) – vydavatel v publikaci záměrně neuveden. Soubor:vavrda1979.djvu
 • Vavrda, M.: Kronika hnutí Lesní moudrosti. Vl. nákladem 1980.
 • Vavrda, M.: Miloš Seifert, nástin jeho života a práce. Vl. nákladem 1980.