Hlavní strana

From thewoodcraft.org
Revision as of 17:43, 24 March 2021 by Keny (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Read it…
KOŽÍŠEK, František a RAŠKA, Vladislav: Ernest Thompson Seton. Personální bibliografie neperiodických publikací v češtině.

Obálka Bibliografie, Tomáš Macek - Netopýr, 2020

Více než devasátistránková bibliografie E. T. Setona hovoří o nesmírně širokém záběru amerického vizionáře, stejně jako o mimořádné oblibě autora u českých čtenářů. Oba badatelé se již několik desetiletí věnují systematicky bibliografii a úroveň zpracované práce je tudíž na velmi vysoké úrovni. Kromě precizních bibliografických údajů o knižní produkci autora, obsahuje publikace také několik nadstaveb - především velmi vřelou předmluvu Julie A. Seton, ale také popisnou analýzu zaměřenou na některá specifika tisků, či upřesnění a medailonky pod čarou.

Kniha rozšiřuje edici LES již na 18 svazků, graficky jí opět vkusně upravil Tomáš Macek - Netopýr a poprvé se kniha objevuje v elektronické podobě jako e-book z produkce LLM.

Za svou osobu doufám, že se brzy objeví také knižní papírové vydání v brožované vazbě. Vzhledem k mimořádné popularitě autora a jeho myšlenek u nás, jistě nebude problém s nedostatkem zájmu čtenářů i badatelů. Navíc publikace může být zároveň výchozím bodem pro další badatele nejen mezi woodcraftery, kteří se mohou pokusit práci rozšířit o článkovou bibliografii, filmografii, webliografii apod.

Knihu vydala Liga lesní moudrosti, v roce 2020, jako 18. svazek edice Les

Woodcraft 
the original meaning of this word is: knowledge and experience needed for life in the wilderness with the maximal comfort.
The Woodcraft movement 
was initiated by the writer and woodcrafter Ernest Thompson Seton. Seton´s aim was to use woodcraft as a basic incentive program for self-education. The purpose of this self-education is to bring up an independent citizen living according to the natural law in the modern civil society.
The Woodcraft League 
is an association whose role is to guarantee common standards of this incentive program and use it when working with young people.
News from archives Proofread

Ladies’ Home Journal 1902 (série článků)
How to Play Indian, 1903 (book)
Vatra r. 7 č. 4 (časopis LLM)
Vatra r. 1 č. 1 (časopis LLM)
Kmenové zřízení, 1969 (kniha)
Vatra r. 5 č. 3 (časopis LLM)
Vatra r. 1 č. 2 (časopis LLM)
Vatra r. 2 č. 4 (časopis LLM)
The Birch Bark Roll – Memorial edition (1948)
Vatra r. 7 č. 5 (časopis LLM)
Památce July Kozmačuka, 1929 (kniha)
Vatra r. 1 č. 3 (časopis LLM)
Vatra r. 3 č. 1 (časopis LLM)
Vatra r. 7 č. 6 (časopis LLM)
Vatra r. 1 č. 4 (časopis LLM)

hlasatel-46-2.djvu –4
vatra-25-1.djvu –6
hlasatel-46-2.djvu –3
roll 1930.djvu –47
roll 1930.djvu –46
roll 1930.djvu –45
roll 1930.djvu –44
roll 1930.djvu –43
roll 1930.djvu –39
roll 1930.djvu –37
roll 1930.djvu –36
roll 1930.djvu –35
roll 1930.djvu –86
roll 1930.djvu –85
roll 1930.djvu –84

This is an overview of a pages, which were recently reworked.
For a full list of books and documents from the archives is available via Index

More articles you can be found in the categories to which they belong.

Svitek Categories: Main, Svitek
This page was last edited on 13. April 2021
Svitek březové kůry (dále označovaný pouze jako svitek), je základním manuálem organizovaného woodcrafterského hnutí, ve kterém Ernest Thompson Seton – jeho autor, představil dospívající americké mládeži svoji představu, jak by se měla organizovat a bavit.

Kromě organizačního modelu, inspirovanému kmenovou demokracií amerických indiánů, navrhnul také motivační program – Systém orlích per, který využívá přirozené touhy jednotlivce vyniknout a dosáhnout uznání vrstevníků.

Setonův novátorský přístup spočívá především v tom, že již roku 1902(!) přišel se systémem orlích per, který dává možnost vyniknout všem, co splní předem stanovená měřítka. Nikoliv jen těm nejlepším!

Jeho soupis několika set výkonů, z nejrůznějších oblastí lidského života, oceňovaných tzv. poctami (orlími pery), tzv. Kniha orlích per, byl důležitou součástí jeho manuálu, ve kterém se znažil objasnit nejširší veřejnosti v čem tkví podstata jeho woodcraftu.

Od roku 1902 Seton postupně měnil jeho formu, obsah i název. A teprve od roku 1906 začal používat název The Birch-Bark Roll, 1906 (book), ale nejvíc zamotal hlavu budoucím generacím číslováním jednotlivých revizí. Teprve moderní doba, umožnila sepsat zevrubný přehled, jak se jeho svitek postupně vyvíjel. A ten naleznete jedině zde!
…the text of article continue on the page Svitek

Tuwanakha – Historie Zápisníků orlích per (nejen) ve společenství Midewiwin Categories: Main, Tuwanakhovo
This page was last edited on 13. April 2021
Zápisník orlích per Neskenonu 1988

Plnění zkoušek, činů, coupů, či jak říkáme v kmenech Midewiwinu - orlích per, je spjato s počátkem vzniku hnutí woodcraft ve Spojených státech. V roce 1906 vydává spisovatel Ernest T. Seton knihu Svitek březové kůry (The Birch Bark Roll of Woodcraft), jejíž součástí byl také soupis orlích per. Více než tři desítky neustále upravovaných vydání této příručky svědčí o její důležitosti a přínosu pro táborníky.

V Československé republice jsme se dočkali prvního knižního vydání Svitku březové kůry zásluhou zakladatele české Ligy lesní moudrosti, pedagoga Miloše Seiferta, již roku 1925. Na další oficiální a kompletní vydání si museli příznivci Lesní moudrosti počkat dlouhých 65 let. Není tudíž divu, že průběžně se objevovala samizdatová vydání (1948 a 1968), která pomáhala udržovat kontinuitu.

Založení pražské klukovské party Dakota v roce 1959 dal průchod nápadům bystrého studenta Ivana Makáska, pozdějšího šamana Hiawathy. Part hrajících si na indiány bylo (nejen) v té době jistě mnoho, ale tahle inspirovala svou činností tisíce následovníků a především - již tehdy plnila těžké indiánské zkoušky podle omšelé knihy z roku 1925, kterou Hiawatha opatroval “jako oko v hlavě”. V roce 1965 založil Hiawatha skautsko-woodcrafterský kmen Neskenon a staré Seifertovo vydání opět pomohlo ozvláštnit činnost nově vzniklého pražského oddílu. První orlí pera se udílela v Neskenonu na letním táboře 1966
Willy – Vnučka E. T. Setona v České republice Categories: Main, Willyho
This page was last edited on 13. April 2021
V roce 2019 navštívila podruhé Českou republiku Julia A. Seton, vnučka Ernesta Thompsona Setona. Petr Vilhelm - Willy tehdy napsal o její návštěvě velice pěkný zápis na fóru bushcraft.sk. S jeho svolením jsem ho umístil i sem. --Keny
…the text of article continue on the page Uživatel:Willy – Vnučka E. T. Setona v České republice

Webová verze Svitku březové kůry Categories: Main
This page was last edited on 13. April 2021
Hlavním důvodem vzniku Knihy orlích per v rámci TheWoodcraft.org je skutečnost, že elektronická verze aktualizovaného českého vydání Svitku březové kůry na webu Ligy lesní moudrosti, kterou při své činnosti využívají čeští woodcrafteři[1], není multijazyčná. Revidivaná verze je navíc natolik odlišná od českého překladu The Birch Bark Roll of Woodcraft – COUPS and DEGREES, 1930 (book) z roku 1990, že je zcela nemožné na základě kódů provést srovnání podmínek aktuálního znění činů, s podmínkami, které byly pro splnění podobného činy vyžadovány u starších verzí svitku, které kódové označení činů nepoužívaly.

Naším cílem je:

 • V prvé řadě umožnit překlad aktuálního znění činů a mistrovství do jiných jazyků. Mezi prioritní jazyky patří angličtina[2], polština[3], slovenština[4] a němčina[5].
 • Kodifikovat systém značení činů a umožnit srovnání podmínek pro jejich splnění v rámci všech dostupných vydání.
 • Sjednotit kódy činů, na základě revidovaného vydání, se kterým se pracuje v rámci české LLM
 • A sjednotit Mistrovství – ty totiž původně žádné kódové označení neměla[6]

První kroky byly podniknuty již v březnu 2015, ale listopadu 2016 byly přerušeny, protože bylo nejprve nutné zdigitalizovat starší edice 'The Birch Bark Roll. Práce byla v plné síle obnovena teprve nedávno po uploadu The Birch Bark Roll of Woodcraft – COUPS and DEGREES, 1930 (book) – vydání, ze kterého vyšel český překlad z roku 1990, od něhož začala geneze současného elektronického svitku české Ligy lesní moudrosti.

Upozornění Každý, kdo je ochoten přispět byť jen drobnou pomocí při zpracování Knihy orlích per je vítán! Korektoři, překladatelé do cizích jazyků – každý, kdo je ochoten přispět svým dílem k propadaci woodcraftu bez ohledu na věk či státní příslušnost. TheWoodcraft.org není žádná oficiální organizace. Je to svobodný projekt woodcrafterů, který není žádným způsobem podmíněn členstvím v LLM.

 1. Elektronická verze vznikla jako součást elektronické evidence udělených orlích per a zpočátku neobsahovala ani mistrovství.
 2. Poslední anglická edice svitku pro malou lóži je z roku 1963
 3. Poslední edice, založená na překladu Biblioteczky Walden (2004) vyšla roku 2009.
 4. Slovenský svitek vyšel poprvé a naposled na počátku 90. let
 5. Do němčiny nebyl Svitek březové kůry nikdy přeložen!
 6. Při sjednocení názvů jsem vyšel z původních indiánských názvů mistrovství, které se bohužel na stránkách LLM vyskytují ve zkomolené fonetické formě. (Note by Keny)
…pokračování textu na stránce Webová verze Svitku březové kůry

Keny – Šití Categories: Kenyho, Main
Šití je dovednost, kterou by měl ovládat každý woodcrafter. Nejenom umět roztrženou košili či batoh opravit, ale také si je ušít. Ostatně této činnosti je věnovaná celá jedna oblast orlích per (3U, ale také mistrovství Wokoyake - Znalec šití).

Keny – Uživatelské stránky Categories: Kenyho, Tech
This page was last edited on 13. April 2021
Každý registrovaný uživatel, přihlášený do wiki TheWoodcraft.org, má k dispozici drobné, na první pohled neviditelné fígle, díky nimž může tuhle wiki využívat i pro svou osobní prezentaci.
 • Tento článek popisuje jak můžete wiki TheWoodcraft.org využívat pro publikaci vlastních článků (blogů, aj.).
 • A také to, jak se ocitají články na hlavní stránce.
…the text of article continue on the page Uživatel:Keny – Uživatelské stránky

Jak psát poznámky pod čarou Categories: Nápověda, Stránky s chybami v referencích, Tech
Vkládání poznámek pod čarou je mocným nástrojem této wiki. Díky nim lze dodatečně přidávat nové, rozšiřující poznatky či odkazy na externí internetové zdroje k obsahu archivních dokumentů, či citovaných článků, aniž by tím byla narušena autenticita původního textu.
Pomocné stránky Categories: Tech
Pomocné stránky jsou určené primárně editorům TheWoodcraft.org, protože pouze oni mohou – podle aktuální potřeby – měnit jejich obsah. Z hlediska funkcionality doplňují standardní Speciální stránky MediaWiki. Jejich obsah generují pomocné šablony – a některé z nich nabízejí obsah sestavený přímo na míru přihlášenému uživateli. Naleznete je v kategorii Pomocné stránky
Jak překládat stránky a jejich obsah Categories: Jazykové peklo, Tech
Wiki TheWoodcraft.org je cíleně multijazyčná, takže se zde můžete najít texty psané nejenom v češtině, ale i angličtině, polštině, němčině a.j. Dají se překládat s využitím on-line překladače, ale tato wiki má nástroje, s nimiž je lze překládat přímo zde. Každý uživatel tak může psát jazykem, který mu vyhovuje.
Keny – Jak převádět text do elektronické formy Categories: Kenyho, Tech
Stránka jako je tato, mívá výsledek OCR tak špatný, že je mnohem rychlejší ji manuálně přepsat, než opravit výsledek OCR.

Tato wiki vznikla mimo jiné jako pracovní prostor pro zpracování a následnou veřejnou publikaci unikátních woodcrafterských materiálů.

Většinou jde o texty, které jsou už v originále v děsuplné kvalitě. Jen pro ilustraci zde uvádím na ukázku jednu ze stránek Hlasatele.

Zpracování takového materiálu pomocí OCR je velmi obtížné a vyžaduje značný podíl lidské práce. Pro jednoho člověka je to práce přímo Sisyfovská. Ovšem čím víc lidí se na ní podílí, tím rychleji se udělá a výsledkem je text, který lze nejenom bez problémů číst, nebo vyhledat. Ale také "prohnat" on-line překladačem.

Při korektuře textu zpracovaného přes OCR je třeba řešit některé specifické problémy. Čas od času v něm narazíte na neobvyklé znaky a každý jistě ocení, když na výsledku jeho práce spočine okem také někdo jiný, kdo odhalí případný překlep, doplní odkaz, nebo vloží poznámku.

Obsah tohoto článku je tedy určen pro všechny, co se chtějí také svým dílem na tomto procesu podílet.
Keny – Korektury digitalizovaných knih a slovo o logice psaného textu Categories: Kenyho, Tech
Tento článek byl sepsán jako průvodce a pomocník pro ty, co chtějí pomoci s korekturami on-line knih a časopisů v této wiki. Nebudu se obšírně rozepisovat o typografii. Cílem je, na jednom místě soustředit informace důležité pro to, abychom prováděli korektury správně.

Úzus, pro to jak řešit konkrétní situace, se tvoří za pochodu – hodně byl v tomto směru nápomocen Tuwanakha, kterému za to tímto děkuji – a tak není vyloučeno, že se tento článek bude časem dál rozrůstat. Cílem je, v maximální míře usnadnit práci s on-line texty.

Čtení dlouhého, špatně formátovaného textu co postrádá logické členění, je únavné. Obzvláště pokud se tvůrce snažil demonstrovat svoji solidárnost s osobami bez základního vzdělání a verzálky odmítal coby buržoasní přežitek.

Každý kdo svým dílem přispěje na ke zlepšení kvality obsahu této wiki si zaslouží náš dík!
Keny – Digitalizace dokumentů v amatérských podmínkách Categories: Kenyho, Tech
Digitální kopii knihy, obrazu či jiného dokumentu lze získat mnoha způsoby. Na jedné straně široké škály použitelných zařízení je kvalitní knižní skener a na té druhé fotoaparát v mobilním telefonu.

Pro skenování knih jsou optimální knižní skenery. Digitalizovaná kniha je během skenování umístěna do speciální kolébky, pootevřená v optimálním úhlu a nasvícená tak, aby digitální kopie byla zachycena v přirozené barvě – jako kdybychom prohlíželi dokument za denního světla.


Keny – Woodcrafterské medailony a jejich kategorizace Categories: Kenyho, Tech
Woodcrafterské Who's Who – i to má být wiki na TheWoodcraft.org

Jen málokterý sympatizant woodcrafterského hnutí si za svého života uvědomil, jak velkou roli sehrály woodcrafterské ideály v jeho životě, jako Jaroslav Šimsa - Sůva, když rekapituloval svou životní dráhu během pobytu v koncentračním táboře, z něhož se bohužel nevrátil. Zůstalo tedy na nás, abychom je v hlubinách minulosti vyhledali. Proto zde vznikají jejich medailony.

Odkazujeme na ně z dobových materiálů a článků, aby si každý uvědomil, že se za jménem či přezdívkou vždy skrývá konkrétní člověk z masa a kostí. Přiřazení správného jména k přezdívce, či letmé zmínce však není vždy snadné, proto vznikl tento manuál, abyste věděli jak vyhledat tu správnou osobnost, a jak na ni odkazovat v textu.
Keny – Příprava XCF souboru pro konverzi do DjVu Categories: Kenyho, Tech
Většina dokumentů, které jsou k nalezení na tomto webu – obrázky, DjVu soubory, PDF soubory, atp. – je zpracována pomocí open source nástrojů. Nejde jen o to, že myšlenka open source je woodcraftu z principiálního hlediska blízká. Open source nástroje nabízí v současné době širokou paletu možností při zpracování digitalizovaného obrazu, aniž by bylo nutné platit za užití licencovaných komponent.

V následujícím postupu na konkrétních příkladech demonstruji, jakým způsobem lze připravit soubor, vhodný ke konverzi do DjVu formátu. Formát XCF umožňuje s naskenovaným dokumentem bezpečně pracovat, aniž by při hledání optimálního postupu došlo ke ztrátě obrazové informace.

Jak z tohoto typu souboru získat DjVu dokument tento je popsáno v článku o Zpracování PDF bez textové vrstvy do DjVu souboru s textovou vrstvou