Hlavní strana

From thewoodcraft.org
Revision as of 12:16, 3 December 2020 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Read it…
Ernest Thompson Seton *14.8.1860 South Shields, Durham, GB

160. aniversary of the Seton's birth

If people were long-lived, like huge turtles, Ernest Thompson Seton would have celebrated last Friday, 14. August 2020, 160 years from birthsday. No doubt he would be glad that the woodcraft movement was not forgotten, and his the fire he started before 118 years ago is still burning.

Anyone who has ever lit a fire by the friction knows, that it is not easy get a hot spark. It doesn't always work out. But it's much harder blowing out the spark into the flame.

The experienced woodcrafters knows that not worth rushing. First feed the hot spark with dust from rotting wood and after put it into carefully prepared a nest from the grinded, dry linden bast.

But that's not enough! In order for a flame to come out, you must be able to work with the breath. Very slowly blow can burn nest without firing a flame, and if your breath is very strongly it can destroyed the hot clod. It is also necessary to be careful where the wind blows from. If blowing from behind, it may will help. But if from ahead, it can you suffocate with a smoke. That's why you need to take a deep breath and prudently blew - what if the wind suddenly turn? And if the flame jumps out, it not the win unless the firewood is ready for ignition. Then it just depends on how much wood you have.

Seton prepared wood for a indians fire, to burn a long time. For warm and light without smoke. Baden-Powell which get the hot spark from Seton was to light a big fire, which burned most wood. Not much left for put to Seton. But the cinders from the Seton's fire was still hot. 30 year ago a group of enthusiasts from Czechoslowakia with a glow cinders in hearts gather and lit a fire which is not big, but still burn - the Woodcraft League.
Woodcraft 
the original meaning of this word is: knowledge and experience needed for life in the wilderness with the maximal comfort.
The Woodcraft movement 
was initiated by the writer and woodcrafter Ernest Thompson Seton. Seton´s aim was to use woodcraft as a basic incentive program for self-education. The purpose of this self-education is to bring up an independent citizen living according to the natural law in the modern civil society.
The Woodcraft League 
is an association whose role is to guarantee common standards of this incentive program and use it when working with young people.
News from archives Proofread

Kniha o woodcraftu, 1995 (kniha)
Hrstka vzpomínek na Miloše Seiferta 1887 - 1987 (sborník)
Vudkraft, 1939 (kniha)
Woodland tales 1921 (kniha)
Kmenové zřízení, 1946 (kniha)
Kmenové zřízení, 1969 (kniha)
Kapesní knížka českých junáků 1913 (kniha)
Indián: Vypravování u táborových ohňů. (1923)
bw-tom6.djvu –156
Hlas lesní moudrosti, 1992 (sešit)
Woodmyth & Fable (1905)
The Book of Woodcraft 1922 (kniha)
The Woodcraft Manual for Girls 1916 (kniha)
The Woodcraft Manual for Boys: The Fifteenth Birch-Bark Roll (kniha)
Svitek březové kůry 1925 (kniha)

bw-tom6.djvu –65
bw-tom6.djvu –39
bw-tom6.djvu –40
bw-tom6.djvu –36
bw-tom6.djvu –38
bw-tom6.djvu –173
bw-tom6.djvu –184
bw-tom6.djvu –183
bw-tom6.djvu –182
bw-tom6.djvu –177
bw-tom6.djvu –174
bw-tom6.djvu –178
bw-tom6.djvu –179
bw-tom6.djvu –180
bw-tom6.djvu –181

This is an overview of a pages, which were recently reworked.
For a full list of books and documents from the archives is available via
Index

More articles you can be found in the categories to which they belong.

Keny – Šití Categories: Kenyho, Main
Šití je dovednost, kterou by měl ovládat každý woodcrafter. Nejenom umět roztrženou košili či batoh opravit, ale také si je ušít. Ostatně této činnosti je věnovaná celá jedna oblast orlích per (3U, ale také mistrovství Wokoyake - Znalec šití).
Willy – Vnučka E. T. Setona v České republice Categories: Main, Willyho
V letošním roce 2019 opět navštívila Českou republiku Julia A. Seton, vnučka Ernesta Thompsona Setona. A jelikož Willy napsal o její návštěvě na webu bushcraft.sk velice pěkný zápis, požádal jsem ho svolení abych ho mohl umístit i sem. --Keny
Keny – Jak převádět text do elektronické formy Categories: Kenyho, Main
Stránka jako je tato, mívá výsledek OCR tak špatný, že je mnohem rychlejší ji manuálně přepsat, než opravit výsledek OCR.

Tato wiki vznikla mimo jiné jako pracovní prostor pro zpracování a následnou veřejnou publikaci unikátních woodcrafterských materiálů.

Většinou jde o texty, které jsou už v originále v děsuplné kvalitě. Jen pro ilustraci zde uvádím na ukázku jednu ze stránek Hlasatele.

Zpracování takového materiálu pomocí OCR je velmi obtížné a vyžaduje značný podíl lidské práce. Pro jednoho člověka je to práce přímo Sisyfovská. Ovšem čím víc lidí se na ní podílí, tím rychleji se udělá a výsledkem je text, který lze nejenom bez problémů číst, nebo vyhledat. Ale také "prohnat" on-line překladačem.

Při korektuře textu zpracovaného přes OCR je třeba řešit některé specifické problémy. Čas od času v něm narazíte na neobvyklé znaky a každý jistě ocení, když na výsledku jeho práce spočine okem také někdo jiný, kdo odhalí případný překlep, doplní odkaz, nebo vloží poznámku.

Obsah tohoto článku je tedy určen pro všechny, co se chtějí také svým dílem na tomto procesu podílet.
Svitek Categories: Main, Svitek
Slovem svitek, rozumí každý woodcrafter základní manuál organizovaného woodcrafterského hnutí Svitek březové kůry, ve kterém Ernest Thompson Seton představil svou vizi motivačního programu, který využívá přirozené touhy jednotlivce vyniknout a dosáhnout uznání.

V současnosti je to soupis různých činů, které jsou inspirací k zájmové činnosti ve všech etapách lidského života, jejichž vykonání je oceňováno poctami (orlí pera a mistrovství – dále viz Systém orlích per). Doplněný o základní pravidla organizace woodcrafterských kmenů a texty, jež objasňují v čem tkví podstata Setonova woodcraftu.

Od roku 1902 Seton postupně měnil jeho formu, obsah i název, a svým číslováním jednotlivých revizí značně zamotal hlavu budoucím generacím. Až moderní doba, umožnila sepsat zevrubný přehled o tom jak se vyvíjel, který naleznete jedině zde!
Keny – Uživatelské stránky Categories: Kenyho, Main
Pro každého uživatele, který je registrován do této wiki, jsou k dispozici drobné, na první pohled neviditelné fígle, díky nimž lze využívat tuto wiki i pro svou osobní prezentaci.
  • Tento článek popisuje jak může tato wiki fungovat jako blogovací systém.
  • Jak si můžete pod článkem aktivovat, či deaktivovat diskuzi - jediný prostor, skrz který mohou ke zdejšímu obsahu přispět i neregistrovaní návštěvníci.
  • A také jakým způsobem se publikují články na hlavní stránce.

Text který se vytáhne z textu pouze pro zobrazení v rámci seznamu na hlavní stránce A tento se vytáhne v obou případechKeny – Korektury digitalizovaných knih a slovo o logice psaného textu Categories: Kenyho, Tech
Tento článek byl sepsán jako průvodce a pomocník pro ty, co chtějí pomoci s korekturami on-line knih a časopisů v této wiki. Nebudu se obšírně rozepisovat o typografii. Cílem je, na jednom místě soustředit informace důležité pro to, abychom prováděli korektury správně.

Úzus, pro to jak řešit konkrétní situace, se tvoří za pochodu – hodně byl v tomto směru nápomocen Tuwanakha, kterému za to tímto děkuji – a tak není vyloučeno, že se tento článek bude časem dál rozrůstat. Cílem je, v maximální míře usnadnit práci s on-line texty.

Čtení dlouhého, špatně formátovaného textu co postrádá logické členění, je únavné. Obzvláště pokud se tvůrce snažil demonstrovat svoji solidárnost s osobami bez základního vzdělání a verzálky odmítal coby buržoasní přežitek.

Každý kdo svým dílem přispěje na ke zlepšení kvality obsahu této wiki si zaslouží náš dík!
Jak psát poznámky pod čarou Categories: Nápověda, Stránky s chybami v referencích, Tech
Vkládání poznámek pod čarou je mocným nástrojem této wiki. Díky nim lze dodatečně přidávat nové, rozšiřující poznatky či odkazy na externí internetové zdroje k obsahu archivních dokumentů, či citovaných článků, aniž by tím byla narušena autenticita původního textu.
Keny – Digitalizace dokumentů v amatérských podmínkách Categories: Kenyho, Tech
Digitální kopii knihy, obrazu či jiného dokumentu lze získat mnoha způsoby. Na jedné straně široké škály použitelných zařízení je kvalitní knižní skener a na té druhé fotoaparát v mobilním telefonu.

Pro skenování knih jsou optimální knižní skenery. Digitalizovaná kniha je během skenování umístěna do speciální kolébky, pootevřená v optimálním úhlu a nasvícená tak, aby digitální kopie byla zachycena v přirozené barvě – jako kdybychom prohlíželi dokument za denního světla.


Keny – Woodcrafterské medailony a jejich kategorizace Categories: Kenyho, Tech
Woodcrafterské Who's Who – i to má být wiki na TheWoodcraft.org

Jen málokterý sympatizant woodcrafterského hnutí si za svého života uvědomil, jak velkou roli sehrály woodcrafterské ideály v jeho životě, jako Jaroslav Šimsa - Sůva, když rekapituloval svou životní dráhu během pobytu v koncentračním táboře, z něhož se bohužel nevrátil. Zůstalo tedy na nás, abychom je v hlubinách minulosti vyhledali. Proto zde vznikají jejich medailony.

Odkazujeme na ně z dobových materiálů a článků, aby si každý uvědomil, že se za jménem či přezdívkou vždy skrývá konkrétní člověk z masa a kostí. Přiřazení správného jména k přezdívce, či letmé zmínce však není vždy snadné, proto vznikl tento manuál, abyste věděli jak vyhledat tu správnou osobnost, a jak na ni odkazovat v textu.
Keny – Příprava XCF souboru pro konverzi do DjVu Categories: Kenyho, Tech
Většina dokumentů, které jsou k nalezení na tomto webu – obrázky, DjVu soubory, PDF soubory, atp. – je zpracována pomocí open source nástrojů. Nejde jen o to, že myšlenka open source je woodcraftu z principiálního hlediska blízká. Open source nástroje nabízí v současné době širokou paletu možností při zpracování digitalizovaného obrazu, aniž by bylo nutné platit za užití licencovaných komponent.

V následujícím postupu na konkrétních příkladech demonstruji, jakým způsobem lze připravit soubor, vhodný ke konverzi do DjVu formátu. Formát XCF umožňuje s naskenovaným dokumentem bezpečně pracovat, aniž by při hledání optimálního postupu došlo ke ztrátě obrazové informace.

Jak z tohoto typu souboru získat DjVu dokument tento je popsáno v článku o Zpracování PDF bez textové vrstvy do DjVu souboru s textovou vrstvou