Hlavní strana

From thewoodcraft.org
Revision as of 09:42, 8 June 2019 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Read it…
REBEL S HLAVOU V OBLACÍCH. Miloš Seifert (1887-1941), život a dílo.

je kniha, která přibližuje jednu z nejvýznamnějších osobností woodcraftu 20. století - osobu zakladatele českého woodcraftu, Miloše Seiferta (1887-1941). Autor shromáždil množství dosud zcela neznámých nebo i opomíjených faktů i dokumentů, které poskytují ucelený obraz nejen o samotném Seifertově životě, ale zároveň mapuje historii předválečného woodcraftu v Československu. Monografie obsahuje jako ilustrační doprovod několik set unikátních dobových fotografií. Kniha by neměla chybět v knihovničce všech, kteří se zajímají o kořeny Lesní moudrosti i dalších hnutí mládeže u nás.
Woodcraft 
the original meaning of this word is: knowledge and experience needed for life in the wilderness with the maximal comfort.
The Woodcraft movement 
was initiated by the writer and woodcrafter Ernest Thompson Seton. Seton´s aim was to use woodcraft as a basic incentive program for self-education. The purpose of this self-education is to bring up an independent citizen living according to the natural law in the modern civil society.
The Woodcraft League 
is an association whose role is to guarantee common standards of this incentive program and use it when working with young people.
News from archives Proofread

Svitek březové kůry 1925 (kniha)
Svitek
The Woodcraft Manual for Girls 1916 (kniha)
Základy kmenového zřízení 1922 (kniha)
Kmenové zřízení, 1946 (kniha)
Kmenové zřízení, 1969 (kniha)
kz-69.djvu –55
kz-69.djvu –54
Miloš Maixner, neprávem opomíjená osobnost počátků českého woodcraftu (článek)
Leonard S. Clark: Interview –en
Leonard S. Clark: Interview –cs
Leonard S. Clark: Interview
The Birch-Bark Roll 1906 (kniha)
Kapesní knížka českých junáků 1913 (kniha)
The Birch Bark Roll – Organization section (1932)

svitek 1925.djvu –9
roll 1931.djvu –20
roll 1931.djvu –11
kz-69.djvu –21
roll 1916.djvu –27
kz-69.djvu –22
kz-69.djvu –19
kz-69.djvu –18
kz-69.djvu –16
kz-69.djvu –15
kz-69.djvu –14
kz-69.djvu –13
kz-69.djvu –12
kz-69.djvu –11
kz-69.djvu –10

This is an overview of a pages, which were recently reworked.
For a full list of books and documents from the archives is available via
Index


Svitek Categories: Archiv, Main, Svitek
Základním manuálem organizovaného woodcrafterského hnutí je Svitek březové kůry. V něm Ernest Thompson Seton představil základní organizační schéma pro woodcrafterské kmeny a motivační program, který využívá přirozené touhy jednotlivce vyniknout a dosáhnout uznání. Tato stránka podává zevrubný přehled o tom, jak se vyvíjel a jakým způsobem byl publikován.
Keny – Jak převádět text do elektronické formy Categories: Kenyho, Main
Stránka jako je tato, mívá výsledek OCR tak špatný, že je mnohem rychlejší ji manuálně přepsat, než opravit výsledek OCR.

Tato wiki vznikla mimo jiné jako pracovní prostor pro zpracování a následnou veřejnou publikaci unikátních woodcrafterských materiálů.

Většinou jde o texty, které jsou už v originále v děsuplné kvalitě. Jen pro ilustraci zde uvádím na ukázku jednu ze stránek Hlasatele.

Zpracování takového materiálu pomocí OCR je velmi obtížné a vyžaduje značný podíl lidské práce. Pro jednoho člověka je to práce přímo Sisyfovská. Ovšem čím víc lidí se na ní podílí, tím rychleji se udělá a výsledkem je text, který lze nejenom bez problémů číst, nebo vyhledat. Ale také "prohnat" on-line překladačem.

Při korektuře textu zpracovaného přes OCR je třeba řešit některé specifické problémy. Čas od času v něm narazíte na neobvyklé znaky a každý jistě ocení, když na výsledku jeho práce spočine okem také někdo jiný, kdo odhalí případný překlep, doplní odkaz, nebo vloží poznámku.

Obsah tohoto článku je tedy určen pro všechny, co se chtějí také svým dílem na tomto procesu podílet.
Nová monografie o Miloši Seifertovi mapuje i historii woodcraftu u nás Categories: Main, News
obálka knihy 2017
REBEL S HLAVOU V OBLACÍCH. Miloš Seifert (1887-1941), život a dílo.

je kniha, která přibližuje jednu z nejvýznamnějších osobností woodcraftu 20. století - osobu zakladatele českého woodcraftu, Miloše Seiferta (1887-1941). Autor shromáždil množství dosud zcela neznámých nebo i opomíjených faktů i dokumentů, které poskytují ucelený obraz nejen o samotném Seifertově životě, ale zároveň mapuje historii předválečného woodcraftu v Československu. Monografie obsahuje jako ilustrační doprovod několik set unikátních dobových fotografií. Kniha by neměla chybět v knihovničce všech, kteří se zajímají o kořeny Lesní moudrosti i dalších hnutí mládeže u nás.
  • Autor: Tomáš Studenovský, obálka: Tomáš Macek.
  • 352 stran, vydala LLM jako 16. svazek edice LES, ISBN 978-80-9045-679-2.
  • cena: 270,- Kč, možno zakoupit na http://www.ligalesnimoudrosti.cz/cs/book/rebel-s-hlavou-v-oblacich-89
    Keny – Uživatelské stránky Categories: Kenyho, Main, Moje články
    Pro každého uživatele, který je registrován do této wiki, jsou k dispozici drobné, na první pohled neviditelné fígle, díky nimž lze využívat tuto wiki i pro svou osobní prezentaci.
  • Tento článek popisuje jak může tato wiki fungovat jako blogovací systém.
  • Jak si můžete pod článkem aktivovat, či deaktivovat diskuzi - jediný prostor, skrz který mohou ke zdejšímu obsahu přispět i neregistrovaní návštěvníci.
  • A také jakým způsobem se publikují články na hlavní stránce.

Text který se vytáhne z textu pouze pro zobrazení v rámci seznamu na hlavní stránce A tento se vytáhne v obou případech


Keny – Příprava XCF souboru pro konverzi do DjVu Categories: Kenyho, Main
Většina dokumentů, které jsou k nalezení na tomto webu – obrázky, DjVu soubory, PDF soubory, atp. – je zpracována pomocí open source nástrojů. Nejde jen o to, že myšlenka open source je woodcraftu z principiálního hlediska blízká. Open source nástroje nabízí v současné době širokou paletu možností při zpracování digitalizovaného obrazu, aniž by bylo nutné platit za užití licencovaných komponent.

V následujícím postupu na konkrétních příkladech demonstruji, jakým způsobem lze připravit soubor, vhodný ke konverzi do DjVu formátu. Formát XCF umožňuje s naskenovaným dokumentem bezpečně pracovat, aniž by při hledání optimálního postupu došlo ke ztrátě obrazové informace.

Jak z tohoto typu souboru získat DjVu dokument tento je popsáno v článku o Zpracování PDF bez textové vrstvy do DjVu souboru s textovou vrstvou
More articles you can be found in the categories to which they belong.