František Kožíšek - Biminiji

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
František Kožíšek
Biminiji na Sněmu

MUDr. František Kožíšek - Biminiji CSc. (⁕ 1963) , woodcrafterské jméno Biminiji (=Ten, který se nebojí jít sám). Občanským povoláním vědecký pracovník v oblasti hygieny vody. V letech 1980-1982 byl členem trampské osady Santeken, v letech 1982-1983 členem kmene lesní moudrosti Santeken, v roce 1983 členem kmene lesní moudrosti Bílý Wampum, se kterým později udržoval styky jako stráž lesní moudrosti a na jehož sněmu mu byly přiznávány pocty (orlí pera, mistrovství, titul Sagamor).

Koncem 80. let se podílel na připravované obnově ilegální Ligy lesní moudrosti, na jaře 1989 založil kmen lesní moudrosti Čej-Ka-Leška. Po listopadu 1989 se angažoval při obnovení Ligy lesní moudrosti a byl jejím jednatelem. Na podzim v roce 1991 z Ligy vystoupil, ale dál zůstal členem kmene Čej-Ka-Leška, který po zrušení ze strany LLM[1] působil dál, bez toho, že by byl zapojen v nějaké organizaci. Manžel woodcrafterky Yvety Kožíškové.

V letech 1990 až 1991 spolupracoval s časopisem Bizoní vítr, v letech 1992 až 2004 s časopisem Wampum Neskenonu. Vedle studie Seton v Praze je autorem či spoluautorem i jiných publikací o woodcraftu či jeho historii (např. Česká knižní bibliografie E. T. Setona, Kniha o woodcraftu, Úvahy nad woodcrafterským zákonem). V roce 1996 navštívil Seton Castle v Seton Village u Santa Fé. Dodnes patří k největším znalcům E. T. Setona a historie woodcraftu.

Pokud bychom parafrázovali často užívané úsloví "skautský historik", tak o Biminijim by bylo možné prohlásit, že je "woodcrafterský historik" - což je úzká skupina znalců, do které můžeme zařadit jen několik woodcrafterů.


  1. Kmen byl zrušen na sněmu LLM z formálních důvodů, navzdory námitkám jak ze strany členů kmene, i jejich přátel z řad stráží LLM.