Chautauqua (časopis vůdcovské školy)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Obálka Chautauquy 1/1927

Nové náčelnictvo LLM si roku 1927 vytklo za jeden ze svých cílů zavést lesní kurzy tzv. chautauqua (=čotokva). Vedení Chautaquy se ujímá osvědčený praktik Karel Bukovanský, za pomoci bratra Grűnwalda, který má zkušenosti přímo z amerických lesních škol pod vedením Setona. Vydávají stejnojmenný věstník, který předává mladým woodcrafterů nové náměty k činnosti. Náčelník Sůva dokázal prosadit v deníku legionářské obce Národním osvobození pravidelnou rubriku „Junáctví“, někdy označovanou jako „LLM“. V ní informoval širší veřejnost o výchovných působení Ligy a jejích cílech, stejně jako o přednáškách v rámci Chautauque, které se konaly každou sobotu ve skautském domově na Petrském nábřeží. Celá Chautauqua vyvrcholí na letním táboře v Samechově pod vedením náčelníka Šimsy v srpnu 1927.

Chautauquy pokračují každoročně po několik let, ale zpravodaj Chautauqua zřejmě vycházel velmi nepravidelně. Zatím byla nalezena pouze čísla z let 1927 a 1930, které vydal Karel Bukovanský.