9 hlavních zásad

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Devět základních pravidel Setonova woodcraftu, Seton prvně otisknul v 9. vydání svitku, které vyšlo pod názvem Boy Scouts of America Official Handbook roku 1910, coby první skautská příručka čerstvě založené americké skautské organizace Boy scouts of America:

1, Rekreace
2, Pobyt ve volné přírodě
3, Samospráva pod dohledem dospělých
4, Kouzlo společného ohně
5, Výchovné prostředky v duchu lesní moudrosti
6, Pocty podle předem stanovených měřítek
7, Osobní vyznamenání za osobní výkony
8, Ideál hrdiny
9, Malebnost ve všem
Poprvé publikováno v Boy Scouts of America Official Handbook roku 1910, na straně 2

Původní seznam pravidel “hry” z roku 1902 představovalo pouze 6 zákazů:

1, Žádné podfuky
2, Žádné zabíjení zpěvných ptáků
3, Žádné ohně bez kontroly
4, Žádné porušování pravidel hry
5, Žádné protesty
6, Žádné pocty neuznané na sněmu
Poprvé publikován v červencovém čísle magazínu Ladies’_Home_Journal, z roku 1902