KeyMon

From thewoodcraft.org
< Uživatel:Keny(Redirected from key-mon)
Jump to navigation Jump to search

KeyMon – (z angl. Keyboard Status Monitor) je utilita, která umí na linuxové ploše zobrazit stisky tlačítek na myši a klávesové zkratky – nezobrazuje souvislou linii textu jako podobná utilita screenkey.

Protože umí zobrazovat i tlačítka na myši, hodí se při nahrávání videotutoriálů k aplikacím se kterými se pracuje pomocí myši v kombinaci s klávesovými zkratkami.

Instalace…

root@stroj~# apt-get install key-mon

Nejspíš proto, že se s myší v kombinaci s klávesami pracuje nejčastěji u grafických aplikací, nenajdeme po instalaci KeyMon v menu Příslušenství ale Grafika.

Po suštění se na ploše objeví symbolické zobrazení myši, základních modálních kláves (Ctrl, Alt) a jedné klávesy.

(Obrázek)

Pokud chcete změnit výchozí vzhled tlačítek, či přidat zobrazování dalších kláves – kupř. pokud využíváte klávesu Compose namapovanou na klávesu Meta (obvykle je to ta, na které najdete logo Widows) – stiskněte nad tímto symbolickým zobrazením pravé tlačítko myši. Po jeho uvolnění se ukáže dialog, přes který lze otevřít okno pro další nastavení (Settings)

(obrázek první záložky dialogu) (obrázek druhé záložky dialogu)

Na první záložce se nastavuje zobrazení tlačítek, a na druhé jsou další volby, mezi jinými i nastavení vzhledu.

Symbolické zobrazení tlačítek lze přesunout na libovolné místo pracovní plochy uchopením pomocí levého tlačítka myši a přetažením.

Utilitu lze spustit i na příkazové řádce terminálu, příkazem key-mon. To ovšem dává smysl jen v případě, že vás zajímá případné hlášení chyb.