Zdeněk Pouba - Hehun

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. (8. 6. 1922, Zvolen – 27. 12. 2011, Praha) lesním jménem Hehun. Vysokoškolský pedagog, významný vědec v oboru ložiskové geologie.