Widget:Asciinema

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Tento widget umožňuje vložit do wiki wiki stránku záznam z konzolové aplikace User:Keny/ asciinema.