Vratislav Židlický

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

Ing. Vratislav Židlický (vl. jm. Kavalier, 27. 9. 1903 – 12. 5. 1976). Zahraniční zpravodaj předválečného i poválečného Junáka. Přítel F. A. Elstnera, s nímž podnikl několik dálkových jízd aerovkou po světě.