Vigwam (kmenový časopis)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Obálka Vigwamu 7/1926-27

Časopis Vigwam. List junáků Lesní Moudrosti na Ostravsku, vydával pro vnitřní potřebu kmene Blesku z Kunčiček Alois Humplík, pozdější redaktor Května a Práce. Časopis byl zpočátku psán ručně, později na stroji a tištěn hektograficky pouze pro členy kmene. Po odchodu Humplíka do Prahy na vysokou školu časopis zaniká.

  • 1.ročník (1926-27): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, Kmen Blesku, Kunčičky, A. Humplík
  • 2.ročník (1927-28): 1, 2, 3-4, 5, 6, Kmen Blesku, Kunčičky, A. Humplík