Vnučka E. T. Setona v České republice

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search


Normální člověk si řekne, je to vůbec něco mimořádného, vždyť vnučka logicky bude jen slabý odvar toho, jakou osobností byl její děda. Pro mne osobně to však byla celkem velká událost.

Julie u sochy svého dědečka, Ernesta Thompsona Setona, vystavené v muzeu ve Philmont Scout Ranch.


S woodcraftem jsem se začal seznamovat v období dospívání a neměl jsem šanci se s původcem myšlenek lesní moudrosti setkat jinak, než na stránkách Setonových knih, které u nás vyšly hlavně zásluhou překladatelů a propagátorů Miloše Seiferta a Miloše Zapletala. Možnost získat nějaké informace o Setonovi na základě osobního setkání jsem měl až mnohem později a to díky dnes už nežijícímu kamarádu Mahykanovi. Hltal jsem každé jeho slovo, když vzpomínal, jaké to bylo při návštěvě Setona v Praze roku 1936. To už jsem díky intenzivnímu provozování praktické části lesní moudrosti (rozuměj – tábornictví, rukodělné dovednosti, znalost přírody i života přírodních národů,… ) přijal do svého života i její ideje a životní filozofii.

Heslo “WOODCRAFT is LIFECRAFT” se tak stalo i mým krédem.


 Když jsme v Československu s přáteli po roce 1989 znovu obnovovali Ligu lesní moudrosti (LLM) zdaleka jsem netušil, že v průběhu let dojde k návštěvě Setonovy druhé dcery Dee. Ta v roce 1996 přijela se svým manželem Dalem na mezinárodní tábor pořádaný na Moravě.

Se Setonovým zetěm Dalem jsme si okamžitě padli do oka a i přes značnou jazykovou bariéru jsme si ohromně rozuměli.

Během tábora jsem neustále doslova trápil svoje kamarády ovládající angličtinu, aby nám překládali naše dlouhé rozhovory, které jsme vedli na spoustu témat, počínaje různými zálesáckými dovednostmi, přes znalost života lovců – horalů, ale třeba i o tradiční americké lidové hudbě.

Při své druhé návštěvě Čech si Dale s sebou vzal svoje housle a tak došlo několikrát i na společné muzicírování. Nebudu skrývat, že ve svém woodcrafterském portfoliu docela rád uvádím, že jsem si na banjo zahrál se zetěm E.T. Setona!

První návštěva Julie A. Seton v ČR

Když se před pěti lety přijela jeho dcera Julie podívat na náš woodcrafterský tábor v západních Čechách, ukázalo se, že Setonova vnučka toho zas tak moc o lesní moudrosti neví. Podle jejích slov však setkání s lidmi, kteří Setonovy myšlenky a ideály celkem věrně praktikují, ji přivedlo zpět k odkazu jejího dědečka. Bylo vidět, jak si tábor, zejména jeho atmosféru a malebnost vysloveně užívá. Odjížděla zpět domů s mnoha nápady a podněty, jak znovu Američanům připomenout celé Setonovo dílo.

Přednáška v budově evangelické fakulty UK v Praze

Její letošní návštěva už byla více připravená a tak jsme měli možnost vyslechnout hned dvě přednášky. Jednu v Praze na Karlově univerzitě, ta byla věnována Setonovu nejznámějšímu literárnímu dílu – příběh vlka jménem LOBO.

Na přednášku dorazili kromě woodcrafterů i skauti, trampové a bushcraft zde kromě mne, reprezentovali ještě Genia s manželkou.

Přednáška v Michalových Horách

Druhá přednáška byla v Michalových Horách - kousek od hlavního tábořiště LLM. Jejím tématem bylo shrnutí činnosti Julie za uplynulých pět let práce na poli propagace Setonova celoživotního díla – tedy nejen o jeho pedagogicko-výchovné činnosti, ale i jeho literární a malířské tvorbě, stejně jako jeho významu na poli přírodovědy a její ochrany a neposlední řadě i jako obhájce indiánů a jejich kulturního i materiálního odkazu.

Bushcrafterům…

Julie hned vedle nestora švédského bushcraftu Lars Falta Pro nás jako bushcraftery bylo zajímavé, že se Julie v rámci svých přednášek zúčastnila i Global Bushcraft Symposium, které proběhlo letos v Kanadě. Měl jsem možnost se jí na toto téma na pár věcí zeptat. Když jsem jí řekl, že jsem aktivní i na poli bushcraftu, konstatovala, že ji to ani nepřekvapuje a kdyby ještě žil její otec Dale, určitě by se o to také zajímal. Sama řekla, že o bushcraftu se dozvěděla teprve nedávno a příjemně ji překvapila šíře záběru tohoto oboru. Potěšilo ji, že většina významných bushcrafterských osobností - M. Kochanski, D. Wrescot, Lars Fält,… – se kterými se tam osobně setkala o Setonovi věděli a alespoň k praktické části jeho woodcraftu se jednoznačně hlásili.

Podobně je tomu i u nás. Pátráte-li mezi lidmi po nějakém konkrétnějším výkladu, co je to vlastně "BUSHCRAFT", celkem často se v odpovědi objevuje termín "zálesácké dovednosti" a nebo dokonce "lesní moudrost". Zeptáte-li se pak takového bushcraftera, kde jsou počátky jeho zájmů o tento obor, většinou jsou to knížky E. T. Setona - konkrétně DVA DIVOŠI a ROLF ZÁLESÁK. Ti zasvěcenější ještě zmiňují KNIHU LESNÍ MOUDROSTI. Všechny tři knihy jsou považovány za základní učebnice woodcraftu.

Poprosil jsem Julii, aby pro československé bushcraftery napsala nějakou zdravici:

Překlad 

Členům českého[1] bushcraftu – Vaše tradice jsou velmi důležité! Doufám, že se s Vámi setkám na dalším Global Bushcraft Symposium v Spojeném království 2021.

Vše nejlepší,
Julie A. Seton, 1. 8. 2019

Julia se stala členkou LLM

Za vyvrcholení návštěvy považuji závěrečný obřad, při kterém byla Julie slavnostně přijata do Ligy lesní moudrosti. Dojetí bylo patrné na všech stranách. Napadlo mne, jak se to někdy v životě zamotá. Vnučka amerického spisovatele a zakladatele lesní moudrosti sice už v dospělém věku dokonce až někde v malé zemi uprostřed Evropy obřadně vstupuje do společenství woodcrafterů.

Byl jsem taky hodně dojat, ale přesto jsem se stihl naklonit ke svému kamarádovi Loganovi, se kterým jsme si v patnácti letech podle Knihy lesní mourosti ušili své první týpí a zašeptat : "To je neuvěřitelný – dědek by měl moc velkou radost!"


  1. Jen na vysvětlenou, Julie moc nerozlišuje pojem Czech od Czechoslovakia a tak oslovení není tak široké.

Audio záznamy a rozhovory

Obou přednášek se zúčastnili i novináři a tak jsou k dispozici rozhovory:

A Česká televize uvedla 3. srpna 2019 v hlavní zpravodajské relaci o její návštěvě a Lize lesní moudrosti krátkou reportáž


Publikováno 20. srpna 2019 na bushcraft-portal.sk