Uživatel:Tuwanakha

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Tuwanakha

Name 
Tomáš Studenovský
Nickname 
Tuwanakha
Relationship to the woodcraft 
Bibaged a šaman Midewiwinu, badatel v oblasti historie woodcraftu, skautingu, indiancraftu. Zajímá se o rukodělné práce s přírodními materiály.
Táboří od roku 1978, zakladatel oddílu Littlehawks a později kmene Ksigudan. V určitou dobu člen organizací TOM, ČSOP, SPJF, LLM, Junák, Indian Corral - v tuto chvíli necítí potřebu být svazován jakoukoliv organizací.
Literární teoretik, pedagog. Zabývá se hlouběji bibliografií, brakovou literaturou (science fiction, fantasy, mystery, detection, suspense, thriller, horror, dime novels).
Autor Slovníku českých spisovatelů, samizdatového Slovníku autorů detektivek, Knihy rouch, desítek publikací drobného i většího rozsahu, množství povídek a článků pro periodika.

Tuwanakha – Historie Zápisníků orlích per (nejen) ve společenství Midewiwin Categories: Main, Tuwanakhovo

Zápisník orlích per Neskenonu 1988

Plnění zkoušek, činů, coupů, či jak říkáme v kmenech Midewiwinu - orlích per, je spjato s počátkem vzniku hnutí woodcraft ve Spojených státech. V roce 1906 vydává spisovatel Ernest T. Seton knihu Svitek březové kůry (The Birch Bark Roll of Woodcraft), jejíž součástí byl také soupis orlích per. Více než tři desítky neustále upravovaných vydání této příručky svědčí o její důležitosti a přínosu pro táborníky.

V Československé republice jsme se dočkali prvního knižního vydání Svitku březové kůry zásluhou zakladatele české Ligy lesní moudrosti, pedagoga Miloše Seiferta, již roku 1925. Na další oficiální a kompletní vydání si museli příznivci Lesní moudrosti počkat dlouhých 65 let. Není tudíž divu, že průběžně se objevovala samizdatová vydání (1948 a 1968), která pomáhala udržovat kontinuitu.

Založení pražské klukovské party Dakota v roce 1959 dal průchod nápadům bystrého studenta Ivana Makáska, pozdějšího šamana Hiawathy. Part hrajících si na indiány bylo (nejen) v té době jistě mnoho, ale tahle inspirovala svou činností tisíce následovníků a především - již tehdy plnila těžké indiánské zkoušky podle omšelé knihy z roku 1925, kterou Hiawatha „opatroval jako oko v hlavě“. V roce 1965 založil Hiawatha skautsko- woodcrafterský kmen Neskenon a staré Seifertovo vydání opět pomohlo ozvláštnit činnost nově vzniklého pražského oddílu. První orlí pera se udílela v Neskenonu na letním táboře 1966