asciio

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                               ``'++++'+++:,                     
                                                                            ,+@@@@@@@@@###+@@,;@@+                   
                                                                          .@@@+'@##+@@##@++#@';@@@@@@@`                  
                                                                          :@@@@#;`',@@';+@@;`::#@@@@,# #;#@@#;               
                                                                         @@+@,+#:;@#;;@#@@@@','@@#,; ,#'''`::,@#@@,             
                                                                        ##@@'@'+#@@@@@:;@@@@;@##@@`:#@# `.,.#,@+:.#`            
                                                                        @@'@:@@,@@@,@@+@@;@@@'.;#;'+@@@@+ '` :`'@'+;@            
                                                                       @@;@'`@@@;@@@##@@@@@@@,.:#@'`;@#;@'#,;+@#@,@,'            
                                                                       @@#++@@;@@'# +@@,`;+..;+`,#','####@.##'#+@+@ +             
                                                                      @@@@@@@+@' ,,, ,@:`@+;@@+@+'@@@@:@@#;@#.+   .            
                                                                      '#@@#@@@@#`+@@@.;#@,@@ .'+##@.@@@@;@:;+. @ #.  :            
                                                                     .@@'@@@@@' '@@@+@#:#@@@@+:#+`#@:@+,@`#@:@ @:..  :             
                                                                     @@@@@@#@'@.+.. #,'##+@@@;#:'++;@#';,#`@., #.,`  ;             
                                                                     #@@@@@#,@@@@:'##`@@#+#'#+';+@,+@:+++#,@+`+.` .,,.`             
                                                                     ;@@+;''+@@@.@@@:+@@;@@+@@':@'+@+;.,;@`.@@`.@:,:;+              
                                                                    @+'@@@#,;+@'@@@@@@.@#'@##,@`@@ :, #::.,#@;;'@''` #             
                                                                    ;@@'@@;,#@@+@@@## @@@:@@`@;@'@.;;+`'#:`@#@';:,: ,+              
                                                                    @,@@+:@@@@@'@@@#+`#::@@@:'##: '`;,`:+:@+@@. ;',.:.              
                                                                   #+@@@.@+@+@;@:#@`@`+@ @:+';+ '+`;+:;'#+@@+,@:;``.#              
                                                                   @@+;@@;+ #@@@@;@:#++@@#@ ,':+,+.':+#.;@@+'@'# :`:;              
                                                                   :@@@'@@#@#@@'@@@#'+#,+@@+;+' ;; #+:@`@@@@'@''; ,.:,              
                                                                   ##+#+@##@#@@@@@@#@:@;+@';::`' ,,..;`#@+##'   `.;`              
                                                                   :@@@+@@:,'@@#@#:#+#+@@.@+@ # ,+@ +;@+':@+` `.:  .;               
                                                                  @@'+@@@#+:@#+;'+@;@;@;#@#:''.#.@#+'@@#   ;,;  .;               
                                                                  @@ @@@+@@@@,@@@;+,@@+@@,@@#@#@,#,;,#   ` `:' ` .`               
                                                                  #++.@@@@@@:@;@+@@+#'@+@##:+@;,;+#@@`     :; ` ;               
                                                                  ;@#@@+@@#@@@#@+@;#``#@+.#@'@#@#+@+@      :;  ; .              
                                                                  .@@#@:.@'@@@#@,+@+':+;@@ ,`;#@;+@@'     ,;  ` ;              
                                                                 '@'@:`####@:+'#`:,+,,+ @@:@`''#,+@@      ,, ..                
                                                                 +@`@:;@@ @@,:@@:''+;+'+''+;`'::,+@@      ` ,: ;               
                                                                 .;:@@@+@+`@; #`@++'#@@#`,,..'.;,+.@        ; .               
                                                                 `'@+#@#+'@;@+ #`@+#.'@@#.#,`.+.;,+.@       `  `              
                                                                 ;@@#;@@,`@#@@+@@##@,@::+#,#``:.''+;#                        
                                                                 @@@,;:@+@#;@@+@;#;@,@ ;#@''`.,.'''##                        
                                                                 +#+#'#+@:+#@@ @.@,'@'`@@@#;.;..;#`.@                        
                                                                .#:@+.@:@@##@@`@,`#@;' @#@@#..``;'`.#                        
                                                                ##,@' @@@@@##@`+#'#@`,`''@#@ ` `:; '#                        
                                                                +;;+#`@;#@@@@'',,@,@+;..:#@@ .`:; :+                        
                                                                ';#@@;@+@@#@@'+ @`+;;;@ @@@ +;:@' +,                        
                                                                @@@##@;; @#+@@@# ;+#+;#'+.,@@.; +;+.',                        
                                                               `@ .+@;: #'#+#+@;#:'#@#'#'@''@@@:.;;+:+.                        
                                                              ':,:# ,,. :, , ##+@,@,#' '+#@#@@++.:+++`                        
                                                              + ##:`#.@;#@@@@+,: +.,@;:' ''@;:',@ ;:+`+                        
                                                             # #,#+:+;:@@#,;@@@`` #@@#:@,+:# :. @`#;;.+                        
                                                             @,;,;@'#;+@@+'##@@+@@;` @#@#',,+'@:,# :;:,#                        
                                               ,;#@@++@@@@##;,      @ '`;@;+@+@#:#@++##@#@ +.;##,;:@:#@@+; ,..#+                        
                                             :@###@,.#++@#:#@''#@@+;+:`  +;,'+'@;+#;@@+@;#@:#'.;.# + ;+`+'@`@;#@'.: +:                        
                                            :@;@.,'#+@@';#@@`@@@;,@@@,..,'@+,:`@`' ##@`@@@@#.+#@#'@`#@;@,:;@@;,,`+@;`'`,::                        
                                          :';;@@,@;@##@'@@@@@@++@@'@#+@#@@@#.;+@@`.;:@+@@ @+,@'@:':@@@#;@` #';`'.`:@':,`:.;                        
                                        ,+++'@@'@++@';@@@,,@:#'++#'#:#@#;;@@++,'@@@`+,###;'@+@;+,@;@+.#`#@+:#';.@`;.@++:.',:                        
                                        ;+@+,#'`@#;#@::@@';#,@''@;;.#@;:+@ @;+@@@@##,#;@.@;@#'#@@;@@`'#:@#;':.: @@' :;@. + #;.                        
                                      `':.@++'.@.#@#:;@'##'@#+@@+#;#.,@#@@@#;:#@@@:#,:# @ #@;#.@#@:+@@.'.#+`@ # ;'+` ;@` @ ,:                         
                                      +#.@#@'@@;;@+@#@'':+'+'#;;#+';@;,#@.#;@,##.'#;.@'#.+@'@+@:@@:@#.@@@@.@@+#.`@;#.,+@. @`,'                         
                                     ,':'@:@#@@.@@.@'@@@@.@+@`#+`+@`@#+@#`++';#;#+@@`;'@;@.#@@#@@,#@@@#@,,@+++@',+,:@ +#@@+#`.#                         
                                    `:,:@@'@'@:+@,:@+@,@`+@`#,:,.+ @@,##`.@@#@+'+@@.+@:@ @...#@.@+@@ #'@,@@'@:@:,@;:'@`@@@#:'#:,                         
                                    ;'' @@,:'@,@'`+'#@@+ .,`.#+ @;;@.' +#@'+#:##.#',@'#'+@#@#; @@'#@@@#'':@@:@#@; #+,;@`@@@':;#:`                         
                                   ''# @@+.@+#@:;`@#@;'+@:' :;.+;+',`;:#'' @#@+'@@..@@@'@::#:##+'+''@@@,+@+;@#@'@#;@,,#,+@# ;,'+                         
                                  ''+@+@@@.@@@.#.#,#;+ +:'..@.@`:`,:@;+`.@@@'#`@@;+@#`#@+@@@:@,`@##:'+@;@@@:@@@@;@,@# @',@;.::,+                         
                                  #@'#,@@@:@#@`:'+:;+; ,,,``;+`:,..#`'`+@@#++;':#@'#'#@',@:+@@@:# @'@+#;',,@#.+;#@+#' ;'@@#;#.' '                         
                                 #@#+##'#@@#@#,#',;@::`:; `+' : '+,++;@+#`':';++:'.#@@@+#`@+:@,@#`;#@+@@',@#@,;,.@ @#@:,`@@#`'::,                         
                                 #+@@@.'@##@+@' '`;#`,`,`` @` # ;';@ #,,:'.@;,;.+@+#:`+@#@@@@'',+@`@##+@:@`@##@@@+;@` '.##@@;@',                          
                                #+@@;@@#,@`'+; @,#'`:`,.` #,`; .,+;`+`#.,'++', @@ #++:;#`.@:@@.@,#`@'@@@@#, @'@@+.:#'#`',,@#+@:;                          
                                @@'@'@:#,@`@;@#@;;#:,`+`,`;`';```;.;#:`.+#.'`.;@..'@+:'@`;@`+@+#@#+.@+.@@+@@#;@@@@;+@@@@ #+@#'+:;:                          
                               @:@@#;:@'#;@`#.+#;. ` '; '.:,.`:`.;@+ #`+.+ '@#:@@,;+;+#`@@#.#@ @,:#:#+:'#;@.':@,,#:@,@@ '@@@'@,,                          
                               +:@+@.+@#,'+@.',` ; @ #+ .., :. .``:'@'#:#;,.+;++##;;#;# #@',@.#'@##@@.:##@@@@.+.+@@@#,@@#,@:.#@@`;                          
                              ''@+#`@'#';''`:` +' +`:+ :`, .. .'';.` ;@.,'''#'@:#',@@ ;@+@+#;';@#@:@.@;:##@;''@: @@@##'',,@@@@@@@                           
                              @#@@@.@`',++##;:;': ,:`: + `` +`@`';;: @@`++:+;:@#@+';@,@@##,,@`+@@@@@@. #'#@+#@'@:#`.@@@@',+@+@@;@'                           
                              :@#@:@+'#@.#@,`;.`., .;` '+'+ :@, #@@` ;'.@@ :@.;@++@:@#@@;###@,+@#;@+'@:@:@;@@#@#@.@#.,@.;@@+@''@`@.                           
                            .@@@'@@+':+'+` ,::;; ...; + + :+,,;#+,:@;@;@ :'#,':@`@#:@@;+#+:@##'+@`#@;@''@@+#.@@@:@#@#@#:::`#@@@:@                           
                            ':#+,@@@:'@.+'.;,:` `. :. :.;' ++:#.'+#';+@+#`++#;@,,`@@;@;.@'@`'@@#@#:@##@,,`;@@,`+.+.@@,@+@+;+``,.@:`                           
                           @.@##@@@@@:;.`:@:.`'#.;. ' #. +@`;;.''#:+@;`@'':@,#,;+@@#.;'@`++;#;.#;@''+#@.,@@@@#`#`@,@@'@#,'+@;@@@#@                            
                          `@+@#':#''+ ' `,'' ';'., :':, +,@`@;+;#:`#;`.@ @#:@;#' @@+:+@#;`@#@,#;'@+@.@@+#;,+@@@.@@:@'#+`@@,+@'@'@+                            
                          ;@:@+;::+#.,@ +;.' :`,, :..#':#`#;''#'#.@@ +@:.@:##.;.'@'@#@###`@#@:@@@#+@;'@+#@,#@' @'@@`@ @#:'++;@##@@`                            
                         #@#####@,'+`+.; ,;  :'.. . ; .@:.#;++.#@@`@##@`,;'+@'@;@@@#@+;;@,@'@@@#@@;#@@@@'@#:@@':;@@`.##@@,##.@:@;                             
                        '+;@+#`'.'@: ++;,,'  :,`, ;,`@ :;' +';#.'::;#'++:@@@@`:+.@'@:#@,#@:@@@ @:'@'+@# @:@`@@'@+`#+`#+@#..+,@`@@@                             
                       ,@:@;'@#`@.@;@.: ,:'   ' , '```;;,#@ .'#@;'###':,@:@#@.@'`@@@;'@##+@+'@'.@'@@#@#@,;'@,#+@#@@@,@@@##+@,,@@                              
                      :,',#:#;+';+@`:;..,  '  :, ; :+ ; # @+#:#@:@@@@',@#;''@;.++`###@:@@@@@'@@@@.@#@#@@#@@@.:@@;##@@@@:#@#'@@@'##@                              
                     .'@.`###.@@ ;+++# @:`;  `:.;.` ` : ; #;' @+.@``.`#+@@'@;@#@@@@` @+##@@@,@+@@:@@@@@@@@:#,@ @@,@,@@'#@`@''@+++';#:                             
                    ;#;+`:#+'`+@'@@#,@ @`,. , :' , ,; .` ,.:+'#@@ #@+;@+;,@,@++@;'+@#.'@@ @'@ @'@@@@#@#@@`@@@.++@@@@#@###@@@@@.::++`@,                             
                   ,+;:';.:  ;::+,' ;,+:;' ... ` ;: `: ; `:@;# '@#;',@``#@@@'@,#@;#`;@@@@@@@@@#@;:@#@@#@#;.@:@''`#@,@@:#@:@+@'#@@+@;++##@,                            
                  #:;,; ; `,;.#++@;@:' ', ';:, +: ., #:`:;+@'@++@#;@#@;#@@:`#;@#@@+@@@;#@@'@@`@#+@#+@@'@#,@';@@@@ @#'@@ @@:@.@:;#:@;#'.+ +:@#                           
                  :;;:, : ,.` #;+++,, ; +.'`..   ; ,.,#.:;:'@;,:'@;;##'':,#.@@;:+.@@@`#@#'@+'#.#@+#@@+@@##;@@'@@##,@+#@@,;@@`@##@@@ ,@;+;@,` ++:                         
                 '+ .` ;.`  :,.@:+,@' ````::.: ,, :,:' ,`+:;@#@+@+@@'`.@'#:'@'@@@@@@@@`@.@#;@+@@@@@@@@@'##'@@++@.@'#;+@;@+@:@+.'@+#@.@+ #`@ #:`+;`'`                        
                 .' ``, . :;.`@'#;;`, @ #;. ` ` ` : `' +;@#+``,+@#;@@`@#@@@@#@'';@@@#@#@:+@++@+@@'@#@;'#+@@#@,+@@+'@#@ @#@+'@+@@ ,@#@' @+@.++.`#,+ +                       
                 #.; ;,```  :,:+'#,'; ,`` # #  ;: ` ; ;'+,.`.,. @@:@@`@#@+@@+`@@+#@@@@;@@@:@@ '+ ,'.';@'@#. `,; ,'#@ .,@@,@'@@,##,@;;#:@@#. +`'```#`                      
                 + ,  . ,` `#;'.;`:,  ;` ' .  .: ; , @#`:'`;::,,#@@+@##.:+@@@+@ @@'@;'@@'++;+```@;@@@@` ,+#.:+@@@# ,@@.,#+,#@#@@@'+@' @++`@ .+';:` `'                      
                 :  ;,.: . +`.#++:;` : '.  ';  , `:+.'`: . +`##+:'@.##@@@@'@#@,@@@@#'@@  ;,`.,@##` ,#@@@@#@@#:.'@@' +@ @:+@,@+#::@@ @@@ @;`#+; ; ,@: #`                    
                , :  :` ,`. @##,'.,' .. ' ' .:,, : '`; .' ''+ ;; #+#@.'@.'@`@#@@@#+#@@`# .+# ,+@`+ `+@@@@#+;;'###, `, .+'#`@@@+`#'+@'@@ @@@`;@#@@;+ ,` +: ,                    
                # '  : ` :`:+:.;. .  ;. , :: , `,`;`  :.' @` ,# `+#@@;#'@@@@@@@@#@+`#` #;,,@' `'.`+:.  ``  .:+#@'. `'# :#+#@@@@+@@@#@+.@+,#,,.`.@.,.@+@                   
                ,. `  :+ '@@;@, ` ,  :; ` ;`. , '; .;`'`: : +:`@.@@#;@##,@@+##@@, #`'+#, +@'``.'++',  .@+#.,#:'  ,# +@@@@#` ..'##':@@@#@#., :@ `@; '#+                   
                .:, :. `;` +: #` ; ,` ' #. :`+ ,``:  :, ` ,.,+ `@`,:@@#@@##@'#@@' `+ `@@. ##. +.     '  .###.'.:#.`;+,`+..,:@@@@#` .`+@@#+',:.#` ##+`;                   
                .:`  :,. +:@:'' ;`  ;: ; #;`:'`; ; , ,,. .`` `;``:','@#;.#@#@''@@+. #@; @,        ,@+,  , .;';`:+ .':,  :+#@@#@#+,,.@@'@  ##.`@, ,                  
                ; , ` . ;' .#. @; .:, `', `:# ; .  :   ; ;: ' ,; ,:+;@;..@#.#@,@`,+::' #+`        ``   `:;;:,  :+'`'@';;##; `,;': :@` @@#@: ,@. @:`#                  
                + . . , `,`': '.  ; ```;,:. ';` `'  :  :  ` '' `#`':@,@@@@#@,;@'',+@`;,:               .,   :#    ' ,:`  ;: @'@#;''@+ #++;                 
                + . ` ., ,;@;' '; # ', ,, :`:::,`;   ` `; . . #. +';##`@`@`';..@`.::                            #` . #,:;@`# .``                  
                : : , , .+ # .,`: `;`   ;`,.@ ..;  : , @'+. :# .,,'#@@#@@@#@'#@ +'                               `@``@@ @;@++'                  
                .. , ., ., . ;.   `' ;.`,+: ;'` :. ``` ` `+; `:.#, .@':@.@`'#@; ;                                 .; +@;..                   
               `.;,. . `+ ; :`,; `  :`. +  ;   ;  '` .::  #,#`.:.`@'@@:@: @@ #                                   #@+#@                   
               . ::`  , .,`,:.',, ;, `: .;. ' '  : + :,  : ,,,`.`#:;+'@+'.'#+ '                                       '                  
                : : ',` ,,, ' +`;.;; :,``:`:::@ ` .. `  ,:, +;.,'#@@##+:: ,:+; '     ;,                                   ;@''                
               + : :`: .'.: ` ;:.. ` ' `; . ;` . , , ..   :+`+;:;#++#'#.@+;@# '.    ;@';,,:                                  `+@+               
               , ,,, ,,  ;' ,,... , + ': `' ' ;' '' , . `#; # `,::@'#`+#@` ::                                           @               
               . ';: ' + '. +;  : . '` .;.: ::.  ,  :. ++ ;+;',`'@@';@;+@ ,.                                            #              
                ';' , .':, #; ... `;,, :.: ..`:; `+ `,`+@ :@@;@ ++@:'+@@, #@                                        .     #              
               ,`; :` . .,; ;; .`;  ;,': `:`  +. ' ,,'@''`#@.'@;##@;@,#: ',                                         #     #`             
                :.'``  ,  ;;; ;.':+: ` #. #,  ; . `` '#`##,:'@#'@ '@;@@`.` '                                         `     '             
               ` #;`'.:  ;`# +.@+@. : ';` +::` #;:  @'+@ #++@@@`@@ @@:' .                                         +.     #             
                ;@.; `'+ '. # +';'@`:' ':: ;`: `, ;':,.::.@@':,,@#@@,@@+@@ .                                         ```     `'             
               `':; ; ., ';'# :#,,@;.#+,,; : ,`` `#@ ',. +@@+@';@ @ :@:'+`                             ,;;#:'`         `@      ,@            
               .@.:: `'+ ;;;@ `++.@'#'@++,,. . `.', @ @#@ :#,+@::@,@#@@@;`                            .'#..; # + ,.:`      ;`#+,       @`           
               ;';` ,:`' '+:'` @@;@'#++@#,.  ,;` +,, +,;:@:'@@+@`@@;@:,@                            #: ++`. + ' #   ;    . :#'        #:           
               `@ .. ' :,#'.'@ '@@'++.++:#; .`` ;, : `':++@'`,',@#+@+#@+:                           ;;'' ;# ; + ; ' #   +   `;`:,;+        `@          
              @@;.;``;' +#+`@@,+@# +;,@@':;  ;+`.##++#'+@##@@,@@@#`@;@#                         ::+@;@; '# @ ; ,`,`;+   .   @ +#+` ,`        ;,         
              ''#,..; .  ;@#`.@';#' :#:@. ; # , : ,:#@.#@@@@@;:;#@@::@                         ,@.# ,;#`. ; , ;`.,   +  #@+``#.          ;:         
             +:+  :; ' `# :@@` @:;@::#@#@: `. : ., @ . @@@;@@;,+@#+@@@'@                       `,'' '    ' , + . @ +@ '     `+#+. +'         '         
             # :: ;'`,:';@ +;#, @;@@@#:@@';'';' : ;;:+..`.@#@ #+##@#@@+@                                   +.; @:     `' #` + # `        #        
            # @ ':;;;  ;@ #'++ @@#+@@+@@#. , ,:., . .#,@@,@@+@;@#@.@#                        .           '` ; `     ;., #` ,.         :        
            ;  ;+;`;`,' `:#'+:#@`@;@+@@`@;. ':: : .'.;#::`@:##@';@@@,#.                         :            ..@ .     @ '``# , # ;        '        
           @  #  : ``::+;+''#@@`@`'@+@+ + `:` ;`;:`; ,'`#`@`@##@''@@                          `,           @ '@ `    +; # ; # :`         ;        
           '  .,# :: ,@;@@:@@@@@',`@': ':;``#. `;+'@+@;#,@;+'.@#'@                          ``:           , '     # ,; `, # :        +       
          @`  +',;` `' '#':@;@@@@+@+# .+` ; ,:@ # `:` '@:@@@#@+#'+#;`                         . ` #           @ : ;     ; # ' @ +         '       
          ,.  +. `` ',;+;'@@@@,;@'@  :'':@ `.+```, `@'@@@;`#: ..;'+ ,:;               `,`        ;.: ,,           @ # :     @ ` + ' :.  :        ;       
          :  `':,; ` .':++@@;@#.+@@  '+.``;+ :.`.,#'@,.@+ ;```` `;`.: `:+,             +  :       .+;: ,+           , @     #+ ` , .`# ` `       #       
         +   `', .' :,#+#@#+@++#@,  +@'.,+`' ,.#`. .`+ ' , ``  ' ,'#. : .`            #  .       . '` `           ..,#     + @ @ + : # : :      ,      
         `   #  : ; +,,##@##`@@@@;  `@#@#'`. .'`+.'``, ' ,`;'  : .;  +@#@:             `        .'` ##`            ; ;@     # ` : +` .` ,       #      
         :   #;` . .+'#@#@;@#@;@   @@@+@:.#  '`# :` `+; . .  +## ,@             `         +,+` .# .,           :':      .: `' ' # '       ,      
        +     , # `.@;@##@@;@#@`.   #@@@#.+;:. #`, ; .  : `' `,. ':+`  ;'.           ;          ,.' ` ;           ,: :      + , @ @ `. , ,      ;      
        '    .+ ` ,.#:#@@@+#@@;     #@@@`+, . . ,` `' '`  ++.  #;, `; #                      ' ,+:           @;+ :     + @ ,`.+ # ` `     +      
        ;    #. ,  :;;'#@@@+#@@ ,`   ,; .+#..,@@ `,; ,: , ' ';  ;'+ `##@+@          ,.             #.,           + `      , ' . `+ +      `      
       ,     ,:,' .' @;:@+@#:@@ ,+   `#@@' +@@:.'+:;.' . `  ;;''  @`.  ;@:        `;,               #;           @.'       , @; :  . +     ;:     
      `     , ` `,.+ @##@`.@.@# : . `  # `#;+'  :#+'+;.#:##`#.@# @,,+' '#',:;##       . ..`               .;            @`      + :; +# ' `+     @     
      `     @..' ;`' @@;@ +#'@ ',   : ,# ;` +#.  `+@@:##@@#,.',:.;#+  ;#,;:       `.#;                : `            ,      ';:# ': . @      +     
           ';:` `'`@@##'+:@; ' ` . , '., @: `+::@'+,:.   ` `,.@''.,..:`#;        `. ;               . ,            `        .;. # ;@      #     
           ,. , . .:,@@@.+##@ +: .   # :` # ;, @; '@'@#+@@,,`;#; '#;,`.@`         ';;                ; ,            #         .# ,.#      ;`    
           '+.: ;.,`,@@@ @.@.`;   ; ' #.`,,@;';` . , ' ;      :#@:          ' ,                ' :                      #'# # .     @    
     ,      ,:' `;.`:+@;;`@@ ,+ ,   ,;+ `.' ;   `, :`                   +                 +`             '.         ;' , :``     @    
    `       : @  ' ,@@@@+.@;:;   :  :,:  + '   `` #                                      `              +        `+ . . ;.`     @   
    ,       @  :`: :@#@+.@@ + , . `#. #;@,'   : ,                                      `               '`       @ + #: ;      @   
    #       #. :+`::'#@@#,@,; `    ` `  ;:;.'   ;                       ;                                '       ,:; `#`@     # @,  
    `       ,' ,#`,.'@@@.@#``+ `  ;  ;  `. ''                ;          `                                '        : '``',     ;@ #  
           ; `  :,,:@@:@;@`,+, , . `  +'`#               ,          `,                                        + :# @ : ;   ,@' `  
   ,       #; : `+:++@,##@ @'    `  ;# ,; `                ;         #                                         ;. , ;, #,: ', ## `  
   +       @# ; @;'+@+;@' +,   :  ;  ' , .              ..          `                                        @`+: : + ``@ @`+ ;# `:  
   .       @;  : #'#;@@,@,`:    ; .  @ ,`               .,          '                                         #.`# @,++,,@.@ @:`+.+'  
   `       @ ` +.+#;:@@#; +#       ` #: ,              ++                                                   @ ` .+;;#@'@@.@#`. @#  
   ;       :@`; .:'#+:',,' @'    ,  # `  `              #`                                                  ; #` # `'`@,.@@,'@;; @@  
   .       :@,, #:'@@### '     ,    ` `             `'                                                  `@ ';.@ @ ;@; @;:`#@# #@  
          :,' ,.#,#@@,@, ,    `     :              +                                                  + + ;# @'# ;,@;@+#,`',';@  
  .       '`+ ';.'@@,'@ `.    #     `              +'                                                 +#+`;  : ':.,' ,@#:+@++ @`@  
   :       # + +' :@#@'@ ``                         .                                               .,.`'' + '@+ @#` @;.`;.@ @,@  
  `       +.;;;# `#@@@@  ,         ;               ';                                               + ,@` @ ;# @;#,;.@;@@@;:+;++'#, 
          :'`,.#`:;#@+           .  `            `  :                                         , : . , `' ,#`'. +;@ `@@ .@,,++;@ @ @;: 
          `: `++.#@@''             ,            +,:                                        # . @: ` ' , `: ,# #: @;+,,:#.@+:., #:# @,+ 
 .         ,` `'@@+'@@           `  .             ;`               ;':,+#`             ,      ', ,'`,+:` `+, + # '; ;+ #``#;@ `@@ +#'@@@@'`;`,#@  
         ` ':``;+@@#,@           :  :,+            `.               ; . ` .::       `;#  ; ` :,:':''#,# @ ,`  @ , :' ' ,  ;, :' #, @:+;;`#`'.``,:@ # @:@  
 ,        ::;'++,.@@,,#           '  ` #                          ` ` ' # : :#;       . +.` , :  ` .: ,` ' , ` ` ; ''# +  +` '; ' +'@ @+: ,+@+ +.,: ';@# 
  ;        ;',;@++'@@++#              +            ,              ' + .` : .`:;`      . ,;'.  ; '' , ,.: + @``,' , ,:;;;. ,. ; `+ +. :, +#':..+ +`,' '.;#' .@  
 ':+.       ;:` .@'@@.;@'              `           #             : ' + ' : ` ' : ## '`   `, , `' ' ,  , ,` : ;' +; #` +,` + + '' `+, # `++` @##  @;;` .:    
  ;   :;;`    ;+` ';@@@@@:                         `             ` , ; + + ; + + ' .,      '#+; `` `' , `'+ ' : #  `' '+ .' `  ; ,;` +' ;.,;';:.,```       
      `' +;. ':, @@@@@@:,                                    .: . .. ; ' # , : ` # ; ,;    . .@,+ ''`+ +' ` , @ ,'+ ' .' .,. :: '. + ,;`:+,   :           
          @'' #:;#;@;,                         ,     ``..;;;;; `, , '` ``: + . `` ,' ; .@ '     '.@.``` ,   @ '; @@.@. # , @  ,'++#:           `:;` 
          @'';.#:@@+#; '#+',.                     +```.:,.`      ;; , : ' ` ,. ; . . '` # @  ;` `             .  , @:;';::;:,..``          ``:,`    
          ',,+`@ @@:'.     `,;'''':'''+';';;'+':..```..';;:,...``+  .'+#++:,`   '+ , + . @ # `. `  ; + +#` @+ : +,::             .:;,`:              #'::.`       
         `.',#:@+@#'.,                                 #@@:.:'  : '.'`.`, # ; ' @.,;'@+;:';,`  ...,:,,...` `,:';                   #         
         `;+  .:+;:',;                                  .....+      : `       ::.                               #        
           ;++;@@  .                                                                                   .        
       :    + `; ,;,@##   ,,                                                                             `'+.``      ;.  
       ;'`   + ;  ;,.+;     ;.:`                                                  `,:,.`           ```,..,::''+';:`        ,@.   
        .:,``  :+++;,    ,  +.        .  ,:  :'+:    .,;;+';,. `  ;#++''++;::.:,,...`          `.:;#'+''.`     `:'++;;;;';#;:.`             :.`.,,,,.;,`    
         ; ``      `:`         `::. #';`   `+;,`        `:+#'`           `.;#+##'#':                                `;,:`.,       
           '''::`.,+@       ``;:,`   ,;;`' `.+#;,   ``          .'#;`                                   `.,;';;;;:..,;;;,.            
           '`,` : ;#:#,  ;...,;..`        ;                    .`  `..,::;'';;;;;::;,,..``   `.,:';:,.``````   ` `                            
               ,;                                                                                           
                                                                                                          
         `+'.        `;#@'                                                                                     
                 ,':   .+;;;;,`   ,:,                                                                              
              `:;, ``@'       `    '          `,'''''+:                                                              
            ``` , : `,+.#        `.'''+,.``  ``.,;;;;.  `     +.         `                                                    
             @.  ` ++:'               `;,`:;;;;##     ;                                                               
             `,`.`  @ +                        ,  ``` .+++:` `:;#:````,:;'###:                                               
              . ::  '.'                                        ;#+'';;;;''''';;:::::.,:.`````     `       ```:::'#                
              ,,. `+ `#;                                                                                       
               : . # +                                                                                       
               '`. ';`:                                                                                       
                :   `':                                                                                      
                + ' `#@                                                                                      
                `, .:..                                                                                      
                 ,  : .;                                                                                      
                 @ : @                                                                                      
                  ;. `.                                                                                      
                  +  #                                                                                      
                  '  #                                                                                      
                   ` :                                                                                      
                   ;: +                                                                                      
                  .+ `                                                                                      
                   ''                                                                                       
                   `                                                                                       
                                                                                                          

Předpokládám, že už jste se někdy setkali s jednoduchými obrázky, tabulkami či schématy co byly nakresleny pomoci ASCII znaků. K jejich vytvoření není třeba nic než textový editor s neproporcionálním fontem. Ovšem s utilitou, jako je asciio, lze taková schémata tvořit a upravovat rychleji a snáz.

Protože své poznámky píšu do plain textu[1], kde využívám při formátování wiki syntaxi, tvořím takové jednoduché tabulky a schémata čas od času i já. A přesně na tohle se hodí asciio. Aplikace je napsaná perlu a využívá GTK2, tudíž vyžaduje okenní prostředí X serveru. Má ale tu výhodu, že vytvořené obrázky lze kopírovat z a do asciio přes schránku (clipboard).

Instalace

Protože je asciio v repozitářích Debianu, je instalace jednoduchá. Maximálně se doinstalují nějaké doplňkové balíčky pro perl:

Poznámka
root@stroj~# apt-get install asciio

Začínáme s editací

Po spuštění se objeví prázdné okno s mřížkou – kreslící plocha. Klikem na pravé tlačítko myši se zobrazí kontextové menu, které ve výchozím stavu obsahuje tyto tři položky:

 1. Přes první položku stencils se dostanete na další podmenu asciio ve kterém si můžete zvolit co vlastně chcete vytvořit. K dispozici je sada generických objektů, vhodných ke kreslení tabulek a schémat, které lze libovolně modifikovat. Ostatní podmenu skrývají již hotové objekty, které lze rovněž využít a modifikovat.
 2. Přes druhou položku lze nastavit vertikální a horizontální pravítka, jimiž si můžete vymezit na kreslicí ploše pracovní prostor.
 3. Třetí položka obsahuje volby pro uložení souboru.

Obsah kontextového menu se v průběhu editace mění v závislosti na tom, zda-li se kurzor myši nachází nad nějakým objektem, nebo mimo něj. Kromě toho lze využívat klávesových zkratek.

Klávesové zkratky

Okno s nápovědou

Klíčová klávesová zkratka CTRL+k otevře externí okno s nápovědou, která ovšem nepoužívá k popisu klávesových zkratek obvyklé popisy kláves. Proto uvávím následující přehled, aby bylo jasné jaké klávesy se vlastně mají použít:

000 následující klávesa nevyžaduje soutisk
C00 CTRL
00S SHIFT
0A0 ALT
C0S Soutisk CTRL + SHIFT
ISO_Left_tab TAB

Kreslení jako kompozice objektů

ASCII obrázek se v asciio nekreslí, ale sestavuje z objektů, které lze podle potřeby modifikovat. Při tvorbě schémat a tabulek tak nepochybně oceníte, že každý objekt…

 • lze dle libosti v rámci kreslící plochy přesouvat a tím i měnit kompozici obrazu
 • kdykoliv upravit a případně uložit jako nový, univerzálně použitelný objekt
 • lze pomocí šipky typu wirl_arrow (v menu zvolte "stencils → asciio → wirl_arrow", nebo stiskněte klávesu "a") spojit s jiným objektem
Poznámka Pokud máte asciio nainstalovaný, tak si můžete vyzkoušet upravit následující ASCII art tím, že si ho naimportujete a pak zkusíte doplnit obsah textové bubliny.
         -.-.-..-.-.-          
 .-------------.  )    (          
 |       | -| - - |-          
 |       | |I|_(_)(_)_|I|         
 |       | -|  /\  |-          
 '-------------\  | ( ) |          
        \_ |    |          
          |________|          
         /__/\__/\__\          
         /  | \|  \
Kopírování ASCII artu do asciio 
K nakopírování ASCII artu použijte schránku (clipboard). Nejprve si jej označte myší a pak přes "Ctrl + c" vložte do schránky. Do editačního okna aplikace asciio jej dostanete klávesovou zkratkou "Alt + e" jako nový objekt, se kterým lze dále pracovat.

Vložení textu

I text se vkládá jako objekt. Buď prostřednictvím kontextového menu, volbou "stencils → asciio → text" nebo přes klávesu "t", kdy se rovnou otevře modální okno přes které lze textový obsah kdykoliv změnit. Toto modální okno je stejné pro všechny objekty a otevře se po dvojkliku nad vloženým objektem. Obsahuje tři pole:

 • V horním poli se nastavují vlastnosti orámování textového bloku a znaky, které se k tomu mají použít
 • Prostřední pole je vyhrazeno pro text záhlaví textového rámce – v případě, že vložený text nebude mít žádné záhlaví, jej ponechte prázdné
 • Dolní pole je vyhrazeno pro vlastní textový obsah.

Schémata

Pokud jste někdy zkoušeli pomocí běžného textovém editoru nakreslit nějakou tabulku nebo schéma v ASCII, budete nepochybně možnostmi asciio nadšeni. Protože jsou vložené objekty vzájemně nezávislé, mohou být libovolně přesouvány a jejich obsah se dá měnit podle potřeby. Také se dají spojovat pomocí objektu wirl_arrow, což je šipka, která se modifikuje automaticky na základě vzájemné pozice spojených objektů

Spojení textových objektů pomocí objektu typu wirl_arrow Při přesunu některého ze spojených objektů se šipka typu wirl_arrow automaticky transformuje podle jeho aktuální pozice

Export a Import

Kopírování ASCII artu z asciio jinam 
Nejprve stiskem kombinace "Ctrl + e" vložíme obsah editačního okna asciio do schránky (clipboardu), potom se přepneme tam kam potřebujeme a přes "Ctrl + v" vložíme.

Hotový ASCII art lze také vyexportovat do plain textového souboru, pokud se při uložení přes save as použijeme u cílového souboru příponu ".txt". Když použijeme příponu ".png", tak se výsledek uloží jako bitmapový obrázek ve formátu PNG.

Uložení a otevření rozpracovaného obrázku

Rozpracovaný soubor se uloží automaticky v binárním formátu, pokud použijeme v kontextovém menu položku save. Opětovné načtení lze provést buď prostřednictvím kontextového menu přes open, nebo tak, že uložený soubor předhodíme aplikaci User:Keny/ asciio při spuštění.

Uložení objektu

Modifikovaný objekt lze také uložit jako nový stencil, což není to nic jiného, než kus perlovského kódu. Pokud tento soubor vložíte do některého z podadresářů se stávajícími objekty (v /usr/share/perl5/App/Asciio/setup/stencils ), nebo adresář, ve kterém máte svoje objekty uloženy namapujete prostřednictvím konfiguračního souboru /usr/share/perl5/App/Asciio/setup/setup.ini, pak jej budete moci používat stejným způsobem jako ostatní generické objekty.


 1. Můj oblíbený editor geany totiž umí z nadpisů v postranním panelu generovat stromovou strukturu, která výrazně usnadňuje orientaci v obsahu. Také si při psaní nemusím lámat hlavu s formátem souboru – když na to přijde, mohu použít i některý z editorů se kterými se pracuje v terminálovém okně (mcedit, vim, nano, aj.). V takto zpracovaných poznámkách a textech není problém snadno a rychle vyhledávat. Když si nemohu ihned vzpomenout ve kterém souboru něco mám, stačí na ně vypustit grep s jednoduchým vzorkem u kterého je vysoká pravděpodobnost, že se v příslušném kontextu vyskytnul. A pro rychlé pročtení, spojené s vyhledáváním stačí pouhý less.