Woodcrafterské medailony a jejich kategorizace

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Woodcrafterské Who's Who – i to má být wiki na TheWoodcraft.org

Jen málokterý sympatizant woodcrafterského hnutí si za svého života uvědomil, jak velkou roli sehrály woodcrafterské ideály v jeho životě, jako Jaroslav Šimsa - Sůva, když rekapituloval svou životní dráhu během pobytu v koncentračním táboře, z něhož se bohužel nevrátil. Zůstalo tedy na nás, abychom je v hlubinách minulosti vyhledali. Proto zde vznikají jejich medailony.

Odkazujeme na ně z dobových materiálů a článků, aby si každý uvědomil, že se za jménem či přezdívkou vždy skrývá konkrétní člověk z masa a kostí. Přiřazení správného jména k přezdívce, či letmé zmínce však není vždy snadné, proto vznikl tento manuál, abyste věděli jak vyhledat tu správnou osobnost, a jak na ni odkazovat v textu.

Kdo to byl?

Pokud máme v textu k dispozici jméno a příjmení, je to relativně snadné. I když mohou nastat situace, kdy to tak jednoznačné není a musíme přihlédnout ke kontextu.

Jako příklad bych uvedl otce a syna Schartovy. Oba měli jméno Eugen. Proto v názvech medailonů využíváme i lesní jména, ev. zažité přezdívky, aby nedocházelo k jejich kolizi.

Pokud je osoba v textu jednoznačně identifikována, použijeme jako cíl odkazu plný název medailonu.


Plný název medailonu tedy tvoří jméno a příjmení, následované pomlčkou a lesním jménem či přezdívkou.

Eugen Schart starší měl přezdívku Potkan. S jistotou víme, že se v textech Vatry hovoří o něm, proto odkazujeme přímo na Eugen Schart - Potkan. Ovšem existují i texty u kterých to nemusí být tak jednoznačné, v takových případech je doporučeno odkazovat na Schart Eugen. V tomto konkrétním případě se dostaneme na tzv. rozcestník, což je stránka s odkazy, u kterých je uvedena poznámka, která upřesní kdo je kdo. A v případě, že příjmení a jméno jednoznačně identifikuje cílovou osobu, dojde k automatickému přesměrování.

PoznámkaExistence redirektu, či rozcestníku ve formě příjmení jméno je nezbytně nutná, protože usnadňuje vyhledání již existujícího medailonu – jeho název je totiž “našeptáván” v okně fulltextového vyhledávání.

Aby tedy bylo možné medailony snadno a rychle vyhledat, je tedy kromě výše uvedeného také nezbytně nutná existence redirektu (či rozcestníku) v kategorii Příjmení, kategorii Přezdívky a lesní jména. Proto je důležitá správná kategorizace.

Zakládáme medailon

Abychom mohli provést kategorizaci medailonu, musí být nejprve založen.

Klíčová je kategorizace.

Medailon nemusí být nutně kategorizován, ale je třeba mít na paměti, že kategorizací přiřazujeme onoho člověka do určitého kontextu.

Pokud nevím, do jaké “škatulky” příslušnou osobu zařadit, přidám pouze kategorii Kategorie:Osobnosti

Jakmile přidám jakoukoliv jinou kategorii – podle kmene, či organizace. Pak tuhle kategorii odstraním. Ponechává se pouze u osob skutečně výjimečných, významných a nezařaditelných.

Upozornění Pokud medailon dotyčné osobnosti neobsahuje žádný obsah, nebo potřebuje doplnit, je žádoucí mu přidat také kategorii Kategorie:ToDo, což je kategorie určená wiki stránkám na kterých je žádoucí zapracovat.

Rozcestníky a redirekty

Máme-li založen medailon, můžeme vytvořit příslušné rozcestníky a redirekty. U mužů to není až na výjimky komplikované, proto při výkladu využiju medailonu manželky Jaroslava Šimsy - Sůvy Marie Šimsové, která se za svobodna jmenovala Kohoutková a měla přezdívku Rorejs.

V kategorii Woodcrafter, najdete hned dva redirekty. Jeden s názvem Šimsová Marie a druhý Kohoutková Marie. V obou případech budete přesměrováni na stránku Marie Šimsová - Rorejs
V kategorii Přezdívky a lesní jména najdete jeden redirekt – Rorejs
V kategorii Příjmení však naleznete kromě redirektu Šimsová také redirekt Kohoutková. To proto, že se stala woodcrafterkou již za svobodna.

Rozcestníky najdete nejčastěji tam, kde se v rámci jednoho kmene sešlo víc rodinných příslušníků a mezi přezdívkami.

Velice častou přezdívkou je i dnes Bobr, proto si také dávali woodcrafteři u lesních jmen i další přívlastky, jako např. Starý Bobr, Osamělý Bobr, nebo také Bobří zub. Ovšem při běžné komunikaci je používali jen málokdy. Většinou jim říkali bez nich. Proto jsou všichni uvedeni také pod zkráceným Bobr.

Jak postupovat při zakládání redirektů a rozcestníků

Příjmení

Mám-li založený medailon, vytvořím nejprve redirekt podle příjmení, a to tak, že z URL stránky – u většiny prohlížečů je tzv. adresový řádek nahoře nad oknem s obsahem stránky – umažu ze současného názvu medailonu vše kromě příjmení a odklepnu.

Pokud již uvedené příjmení existuje, ale zatím pouze jako redirekt, budu automaticky přesměrován na cílovou stránku.

Je-li to stránka medailonu, který jsem právě založil, pak to znamená, že již redirekt byl v minulosti někým vytvořen a není se třeba tím dál zaobírat.

Pokud mě to ale hodí na jinou stránku, osoby se shodným příjmením, je to signál, že je třeba z redirektu udělat rozcestník.

Je to jednoduché. V případě automatického přesměrování je vždy pod názvem stránky uvedeno odkud jsem byl přesměrován. Stačí tedy kliknout na tento odkaz, a stránka s přesměrováním se zavolá s parametrem &redirect=no, kterým se automatické přesměrování potlačí.

Otevřu stránku k editaci, místo znaku # napíšu znak * a odstraním klíčové slovo REDIRECT. A pak přidám odkaz na další položku.

Abych označil tuto stránku za rozcestník, přidám na první řádek řetězec , a uložím. Tím se z redirektu stane rozcestník

Pokud přesměrování, ani rozcestník neexistuje, založím stránku jako redirekt, který zařadím do kategorie Kategorie:Příjmení

Kategorie:Woodcrafter

Mám-li založenou stránku k příjmení, pokračuji tak, že v URL za příjmení dopíšu jméno a opět odklepnu.

Pokračuji stejně jako v předchozím případě, pouze s tím rozdílem, že pokud je to medailon osoby spojené s woodcrafterským hnutím, přidám ho do kategorie Kategorie:Woodcrafter. V jiných případech kategorizaci neřeším.

Kategorie:Přezdívky a lesní jména

Při editaci medailonu by se mělo vždy začínat plným jménem za kterým může (ale nemusí) následovat přezdívka či lesní jméno. Toto lesní jméno by pak mělo být aktivní odkaz na stránku v kategorii Kategorie:Přezdívky a lesní jména. Je-li těch přezdívek víc, mohou být rovněž uvedeny. V takovém případě je však nutné k nim doplnit odkaz na tento nově založený medailon.

Za jménem by měly následovat základní biografické údaje, tedy datum narození a úmrtí, jsou-li známy.