Tilling oken u Xfce4

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Ukázkový screenshot pracovní plochy Xfce4, s okny které jsou rozmístěny s využitím klávesových zkratek pro tilling.

Mou nejpoužívanější aplikací je terminálové okno. 90% času trávím přihlášený přes ssh na některém ze vzdálených strojů. Paralelně však pracuji s jedním až dvěma webovými prohlížeči, kde mám současně otevřeno obvykle kolem 20 záložek a lokálním textovým editorem geany, ve kterém píšu své poznámky. Ten také využívám pro rychlé uložení dočasných informací, kupř. když si potřebuji někam poznamenat textový výstup některé konzole. Okna s nimiž aktuálně pracuji mám umístěna na první ploše, kterou mám v práci roztaženou přes dva monitory, a ty podružné na těch ostatních. Ke kopírování a pro pohyb mezi plochami a okny využívám efektivně kolečko myši – proto mi vyhovuje už víc jak deset let okenní prostředí Xfce4. Používám ho většinou ve výchozí konfiguraci. Pouze u sebe na notebooku mám některé drobné úpravy, které mi usnadňují práci. Jednou z nich jsou klávesové zkratky pro tilling oken. Tilling – zarovnávání oken do dlaždic, patří mezi nenápadné funkcionality Xfce4, kterou nemusíte postřehnout.

Dlaždicování pomocí myši

Dlaždicování se hodí, když chcete rozmístit okna, tak aby se rovným dílem dělila o plochu. Nejjednodušší je použít tilling pomocí myši, tak jak funguje u Xfce4 by default. Bohužel se nikde moc nedozvíte podle jakých pravidel vlastně funguje.

Především je nutné vědět, že u Xfce4 se rozměry okna automaticky upravují podle okrajů obrazovky, jsou tedy zcela nezávislé na rozměru celkové virtuální plochy a ostatních oknech. To sebou nese určité omezení především v tom, že na jedné obrazovce nelze tažením myší vytvořit víc než čtyři dlaždice. Ovšem to nepředtstavuje až tak velké omezení, pokud máme více monitorů, protože dlaždicování funguje pro každý z nich nezávisle.

Barva aktivní oblasti okraje obrazovky naznačuje, v jaký typ dlaždice bude transformováno přetahované okno.

Vytvoření dlaždice je prosté. Stačí uchopit myší horní okraj okna a táhnout, dokud se kurzorem nedostaneme do určité oblasti okraje obrazovky – podle toho se pak upraví jeho velikost. Pro lepší názornost o jaké oblasti jde uvádím schématický obrázek, který představuje plochu obrazovky. Barevné plošky na okrajích zhruba vymezují kam najet, abychom docílili kýžené změny.

Žlutá plocha při horním okraji 
okno bude roztaženo po celé obrazovce
Zelené plochy v rozích 
velikost okna bude přizpůsobena velikosti příslušného kvadrantu
Červené plochy po stranách 
velikost okna bude upravena vertikální polovině obrazovky
 • K úpravě velikosti dojde pouze v případě, že horní okraj okno táhneme dokud se nedostane na okraj obrazovky kurzor.
 • Pokud okno myší zase odtáhneme, vrátí se jeho rozměry na původní velikost

Dlaždicování prostřednictvím klávesových zkratek

Klávesové zkratky pro rozmístění oken do dlaždic jsem dlouho ani nepotřeboval – vystačil jsem si s tím, jak funguje tilling oken Xfce4 by default. Nicméně čas od času se hodí i možnost udělat z okna dlaždici aniž by bylo nutné rejdit myší. Klávesová skratka se může hodit také v případě, že chceme "vydláždit" plochu obrazovky dvěma okny v horizontální pozici, což čistě myší udělat nelze.

Pro nastavení klávesových zkratek si z menu "Nastavení" otevřete dialogové okno "Správce oken". Zde můžete v záložce "Klávesnice" změnit výchozí nastavení klávesových zkratek a jak u sebe sami nejspíš zjistíte, pro řadu akcí ani klávesové zkratky nastaveny nejsou.

Já si pro své potřeby nastavil klávesové zkratky pro tyto akce:

 • Vyplnit okno ve svislém směru – roztáhne okno na výšku plochy (Ctrl+q)
 • Vyplnit okno ve vodorovném směru – roztáhne okno na šířku plochy
 • Přepnout okno stejné aplikace – přepne pouze mezi okny aplikace stejného typu, tj. pokud je aktivní okno terminálové okno, přepíná pouze mezi terminálovými okny (Ctrl+Tab)
 • Umístit okno nahoru doleva – rozmístí okno na ploše levého horního kvadrantu (Ctrl+\)
 • Umístit okno nahoru doprava – rozmístí okno na ploše pravého horního kvadrantu (Ctrl+z)
 • Umístit okno dolů doleva – rozmístí okno na ploše levého dolního kvadrantu
 • Umístit okno dolů doprava – rozmístí okno na ploše pravého dolního kvadrantu

Nenastavil jsem všechny, jenom ty, které jsou vyznačeny tučně, protože na konzolích vzdálených strojů kde jsem přihlášen využívám screen, který umožňuje v případě potřeby rozdělit terminálové okno jak ve svislém, tak vodorovném směru.

Pro rozmístění oken, tak aby byly vedle sebe a přesně napůl pak použiju následující sekvenci klávesových zkratek:

 1. Ctrl+z (napasuje okno do pravého horního kvadrantu plochy)
 2. Ctrl+q (roztáhne výšku okna na výšku plochy, aniž by se přitom změnila šířka)
 3. Ctrl+Tab (přepne na okno druhého terminálu)
 4. Ctrl+\ (napasuje okno druhého terminálu do levého horního kvadrantu plochy)
 5. Ctrl+q (roztáhne výšku okna na výšku plochy, aniž by se přitom změnila šířka)

Klávesové zkratky jsem zvolil tak, aby mi k přepínání stačily pouze prsty levé ruky. Pro přepínání mezi aplikacemi používá Xfce4 Alt+Tab, proto pro přepínání oken aplikace stejného typu se mi zcela logicky nabízela zkratka Ctrl+Tab. Pro umístěvání oken doleva a doprava jsem použil klávesu z a \, které se u mé klávesnice obě vyskytují těsně vedle klávesy Ctrl. Tuto klávesu \ mám stejně přemapovanou na … , protože zpětné lomítko píšu pravou rukou – kombinací palce na AltGr a prostředníku na klávese \. A na klávesu q pro roztažení okna padla volba proto, že ji mám hned vedle klávesy Tab. Klávesové zkratky pro rozmísťování oken v rámci dolní poloviny plochy a pro roztažení přes celou šířku, jsem nenastavil, protože to nevyužiju.

PoznámkaPo pravdě řečeno, u Xfce4 postrádám občas pouze jednu vyfikundaci – klávesovovou zkratku, která by mi umožnila přeskládat okna plochy do dlaždic či do kaskády, tak jak to umí Opera.