Nejstarší outdoorové magazíny v USA

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Vložit timeline a pvodní bla bla bla

The American Turf Register

1829 První americký outdoorový magazín The American Turf Register and Sporting Magazine Baltimorský poštmistr John Stuart Skinner (22.2.1788 – 21.3.1851).

Skinner vydával tento magazín v Baltimore od září r.1829 do r.1837.

Finanční krize r. 1837 způsobila, že byl donucen svůj magazín prodat majiteli konkurenčního magazínu The Spirit of the Times, Williamu T. Porterovi[1], ten ho ale nezrušil, protože jeho obsah byl orientován přeci jen na trochu jinou skupinu čtenářů. A tak v jeho vydávání pokračoval od r. 1839 až do r. 1844 v New Yorku, než ho definitivně spojil s The Spirit of the Times.

Pro většinu původních autorů to byla zřejmě nepodstatná změna, protože dál pokračovali v psaní. Svoje příspěvky tak v těchto magazínech publikovali:

Odkazy

The Spirit of the Times

1831 The Spirit of the Times

American Monthly

1833 American Monthly


Forest and Stream

1873 Forest and Stream byl americký magazín pro lovce, který vydávala od 14.srpna 1873 společnost Forest and Stream Publishing Company, kterou vlastnil Charles Hallock, který byl šéfredaktorem tohoto časopisu, až do r.1880. Roční předplatné činilo 5 dolarů (10 centů za číslo).

Mezi autory příspěvků prvních 12. svazků[2] (od r.1873 až 1878) patřil kromě Johna Burroughse také pozdější šéfredaktor George Bird Grinnell. Ten nahradil Charlese Hallocka od srpna 1879.

Zajímavostí je, že ve 24. čísle z 18. ledna 1874 je s velkou pravděpodobností zmíněn i budoucím vydavatel časopisu Recreation George O. Shieldsovi[3].

Lov byl neodělitelně spojen s pobytem v přírodě a tábořením a mezi velmi populární autory tohoto magazínu patřil George W. Sears – „Nesmuk“, který zde od r.1880 publikoval na pokračování zápisky ze svých cest.

V roce 1884 mu vydavatelství Forest and Stream Publishing Company vydalo jednu z prvních outdoorových příruček na světě, knihu s názvem „Woodcraft“.

Mladý, perspektivní politik, Theodore Roosevelt začal psát do Forest and Stream pravděpodobně až po r.1885[4]. Na západ poprvé vyrazil, po volebním neúspěchu v r.1884, aby si vyčistil hlavu. Z té doby také pochází jeho snímek v loveckém odění na Wikipedii.

Od r.1892 se začaly objevovat první fotografie.

Magazín Forest and Stream byl také prvním časopisem, do kterého začal od června 1886[5] Seton ve větším rozsahu přispívat svými články a kresbami.

George Bird Grinnell opustil místo šéfredaktora pravděpodobně kolem r. 1915

Do r.1930, než byl pohlcen konkurenčním magazínem Field and Stream, patřil mezi devět nejstarších a stále živých magazínů v USA.


The American Field

1874 The American Field

Outing

1882 Původní název tohoto odychového ilustrovaného magazínu, byl – Wheelman. A byl určen fanouškům jízdních kol. Obsahoval cestopisné črty ale i články technického charakteru kupř. o bezpečnosti vysokého kola vyšel ve druhém svazku několikadílný elaborát. Poprvé vyšel v říjnu 1882.

Od října 1883 změnil svůj název na Outing and the wheelman, protože se jeho záběr rozšířil i na jiné sporty.

Pod tímto názvem ho až do března 1885 vydávala The Wheelman Company v Bostonu.

Pak zřejmě časopis změnil majitele, nebo došlo k transormaci původní vydavatelské firmy, protože od října magazín již se zkráceným názvem Outing vydávala The Outing Publishing Company, Limited se sídlem v New Yorku.

Z hlediska obsahu šlo outdoorový ilustrovaný magazín, se širokým spektrem článků.


Recreation

1894 Magazín Recreation, začal vydávat v říjnu 1894 George O. Shields. Bylo to podobné periodikum jako Forest and Stream. I zde vycházely články o lovu zvěře a pobytu v přírodě.

První zmínka o Setonovi v tomto časopise, je rozsáhlý článek z května 1897 (No.5, Vol.6), který napsal Myra Emmons.

První Setonův příspěvek byl uveřejněn na str. 478 v červnovém čísle No.6 v 6. ročníku (1897). A mezi pravidelně přispívající autory se Seton zařadil od září 1987, kdy mu začal na pokračování vycházet seriál článků o jeho cestě do Yellowstonu s titulem "Elkland"[6]

18. ledna 1898 si založili lidé kolem časopisu, mezi které patřil kromě Shieldse také Seton a William T. Hornaday The League of American Sportsmen. Prezidentem byl Shields a Seton s Hornadayem byli členy nejužšího vedení ve funkci vice-prezidentů.

Tato organizace byla plebejskou protiváhou k elitnímu The Boone and Crockett Club, a přes svou krátkou existenci získala velký vliv právě díky tomu, že se jí podařilo získat velký počet členů. Do prosince 1898 jich měla 1051 a během dvou měsíců se jejich počet ještě zdvojnásobil[7]. Díky jejímu vlivu došlo v roce 1900 prosazen tzv. Lacey Act, který omezil vybíjení divoké zvěře na území USA.

Změna majitele

Počátkem roku 1905 využil William E. Annis svízelné finanční situace George O. Shieldse. Skoupil finanční pohledávky tiskárny, ve které se časopis tisknul[8] a od února 1905 časopis Recreation změnil majitele[9].

S novým majitelem přišel také nový kurz. Annis na redaktorské místo najal Daniela C. Bearda, který byl rovněž členem organizace The Camp Fire Club of America. Jenže ten zřejmě na Setona, který se těšil Shieldsově vydavatelské přízni – ač byl o deset let mladší než Beard – dlouhodobě žárlil, protože poté co vyšel Setonův poslední článek v dubnovém čísle[10], se jeho jméno v časopise objevilo pouze sporadicky. A když už, tak pouze v kontextu, který měl Setona před čtenáři zesměšnit[11]


The League of American Sportsmen - vznikla 18.1.1898 Seton i Hornaday byli viceprezidenty od samého začátku. Shields Prezident, Seton Viceprezident. Hornaday opustil post viceprezidenta k dubnu 1909, a stal se pouze řadovým členem. Liga pokračovala ve své činnnosti minimálně do srpna 1912

Dana Bearda nahradil Edward Cave. V roce 1907 ho nahradil na pozici šéfredaktora Paul Thompson, ale zřejmě se neosvědčil protože ho nahradil v roce 1908 opět Edward Cave, který v této funkci působil do roku 1912.

Magazín Recreation ukončil vlastní existenci svazkem 35 v červenci 1912. Od srpna už vycházel sloučený s magazínem Outdoor world, pod rozšířeným názvem Outdoor world and Recreation[12]. Jeho vydávání skončilo nejspíš v r. 1922.

V roce 1930 použila tento název pro 24. ročník magazínu, který původně vycházel pod názvem The Playground Gulickem založená organizace Playground Association of America, viz strana 72 25. ročníku z roku 1931, který už měl v názvu pouze "Recreation". Playground Association of America již byla v tu dobu přejmenovaná na National Recreation Association.


Field and Stream

1895 Magazín Field & Stream založili v r. 1895 John P. Burkhard a Henry Wellington Wack.

V letech 1910 až 1917, byl tento magazín oficiálním časopisem pro The Camp Fire Club of America. V tomto období, až do r. 1918 byl šéfredaktorem Warren H. Miller.

V roce 1930 tento magazín pohltil svého hlavního konkurenta, magazín Forest and Stream

R. 1951 ho koupila společnost Henry Holt and Company, která nakonec sama skončila ve vlastnictví společnosti CBS. Od té doby změnil časopis majitele ještě několikrát. Od roku 2007 patří společnosti Bonnier Group.

V lednu 2017 byla z finančních důvodů počet vydávaných čísel snížen z devíti na šest čísel ročně.

Jde o nejstarší outdoorový časopis v USA který stále vychází.

The Outlook

1897 The Outlook

Shields' Magazine

1905 Shields' Magazine začal vycházet od března 1904, prakticky ihned poté, co byl George O. Shields nucen přenechat Recreation Williamu E. Annisovi. Hned v prvním čísle Shields podrobně rozebírá, proč na sebe musel vyhlásit bankrot[13].

Odvolává se při tom na svůj zoufalý článek z prosincového čísla magazínu Recreation z r. 1904, ve kterém se pokusil čtenářům objasnit, proč musí být cena předplatného zvýšena na 2 dolary ročně, tj. 20 centů za číslo. Bohužel už bylo příliš pozdě.

Příčina Shieldsova bankrotu

V časopise Recreation[14] se uvádí, že na poradě členů CFCA, ještě před založením LAS, padnul návrh, aby roční poplatek za členství byl u této organizace ve výši 25$ ročně. Ale z pohledu George O. Shieldse, který chtěl vytvořit masovou organizaci, co by sdružovala i ty méně majetné muže, to bylo asi moc. Nakonec byl totiž roční členský příspěvek stanoven pouze 1 dolar ročně, což nestačilo ani na poštovné.

Zbytek Shields dotoval z toho co vydělal magazín Recreation. Naivně doufal, že i jiní bohatší členové budou mít zájem existenci LAS, a sami od sebe přispějí nad rámec členského příspěvku nějakou částkou. Bohužel se mýlil, až na několik čestných výjimek téměř nikdo jiný nepřispěl. A na svůj altruismus, také doplatil.

Vysoký počet členů[15], platících pouze symbolický roční příspěvek ve výši 1 dolaru, značně prodražil administrativu jeho organizace The League of American Sportsmen. 60% z vybraných příspěvků spolkla administrativa v jednotlivých státech a zbývajících 40% nestačilo ani na poštovné. O ostatních nákladech ani nemluvě.

Shields doufal, že mu dobrovolné příspěvky od zámožnějších členů této organizace pokryjí z těchto nákladů alespoň 10%. Ovšem záhy se ukázalo, že to byl velice naivní kalkul. Dotoval tedy chod The League of American Sportsmen z toho co vydělal na časopise Recreation.

Jenže konec 19. století sebou přinesl hospodářskou konjunkturu. Stoupala poptávka po pracovní síle a to sebou neslo oprávněné požadavku odborů na zvýšení mezd. To se odrazilo do vyšších nákladů spojených s tiskem a přípravou časopisu do tisku. Podle Shieldse začaly příjmy z časopisu klesat pět let před bankrotem, tedy od r.1899. A poslední tři roky (od r.1901) už bylo ztrátové každé vydané číslo.

Shields doufal, že se mu tuto ztrátu podaří vyrovnat prodejem reklamní plochy, ale protože ve svém časopise veřejně pranýřoval hromadné zabíjení lovné zvěře s využitím automatických pušek, začali výrobci takových zbraní inzerovat jinde. Bylo jen otázkou času kdy bude muset vyhlásit bankrot.

Nový začátek

Shields také uvádí, že ho do nového startu finančně založil dobrý přítel, ovšem není při tom nijak konkrétní. Podle Jamese A. Tobera[16] mu na vydávání Shields' Magazine finančně přispívala New York Zoological Society. Možné to je, ale spíš bych řekl, že ho finančně založil Ernest Thompson Seton, který se v roce 1904 po vydání knihy "Dva divoši" ("Two Little Savages") ocitnul na vrcholu slávy. Jen do roku 1901 se mu podle svědectví Hamlina Garlanda podařilo vydělat 200 tisíc dolarů a to měl vydání svých nejúspěšnějších knih teprve před sebou.

Navíc byl Seton prvním viceprezidentem Shieldsovy organizace The League of American Sportsmen, která sdružovala potenciální kupce jeho knih, měl tudíž nepochybně také osobní zájem na tom, aby měl Shields nadále možnost ji prostřednictvím nového časopisu držet pohromadě.

Konec The League of American Sportsmen

Nasvědčuje tomu i fakt, že Shields' Magazine od srpna 1912 zřejmě přestal vycházet. Seton v téže době odcestoval na delší dobu do Evropy a pro Wyndygoul se hledal kupec.

Tvrzení Jamese A. Tobera se mi zdá nepravděpodobné i proto, že William T. Hornaday, který od Shieldse převzal r. 1903 The Camp Fire Club of America, a byl členem New York Zoological Society, tou dobou sám sháněl finanční prostředky na svoje projekty kde se dalo. Z funkce viceprezidenta LAS vycouval r. 1909, tedy o tři roky dřív, než se zánikem časopisu nejspíš zanikla i Shieldsova organizace.

Seton zůstal prvním viceprezidentem LAS až do samého konce, ač byl při tom zároveň zastával post prezidenta The Camp Fire Club of America, který opustil rovněž na konci léta 1912.


Outdoor world

Outdoor world 1. William T. Porter (24.12.1809 – 19.7.1858)
 2. https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015019726580
 3. G. Shields, byl tehdy předsedou Keyston klubu v New Yorku. Svoje první články publikoval v Harpers' Magazine. Do magazínu Forest and Stream začal psát až od června 1888.
 4. U starších čísel o něm zmínky nejsou a čísla magazínu Forest and Stream z let 1884 až 1885, ze kterých by bylo možné zjistit více, chybí. Prokazatelně je ale Theodore Roosevelt zmíněn ve Vol.26.
 5. Prvním publikovaným příspěvkem od Setona byl článek "A Carberry Deer Hunt." uveřejněný z 8. června 1886 (Vol.26) na str. 366–368, podepsaný jeho literární pseudonymem Ernest E. T. Seton. Dopisy do redakce tehdy ještě podepisoval jako Ernest E.(van) Thompson.
 6. První část vyšla v čísle No. 3, Vol.7 na str. 199
 7. Členský příspěvek byl 1 dolar.(Tober, 1981 str. 190-191)
 8. V prvním čísle svého nového časopisu Shields' Magazine Shields podrobně rozebírá jak k situaci došlo. A také zde uvádí konkrétní částku, kterou tiskárně dlužil – 225 tisíc dolarů. Jen pro představu, za tohle by v roce 1912 koupil Wyndygoul, a ještě by mu něco málo zbylo.
 9. Únorové číslo No.2, Vol.22 z roku 1905 ještě uvádí jako vlastníka a šéfredaktora George O. Shieldse, ale hned následující březnové číslo No.3 se od něj zcela distancuje a jako nového majitele uvádí Williama E. Annise.
 10. Dubnové číslo No.4 Vol.24, bylo zřejmě, v době kdy časopis začal redigovat Dan C. Beard, rozpracované.
 11. Kupř. v květnovém čísle No. 5, Vol.24. z roku 1906 na straně 470 vyšel posměšný článek s titulkem "The Salmon of Knowledge", který přirovnával Setona ke králi Šalamounovi, který snědl kouzelného hada aby porozuměl řeči zvířat.
 12. https://hdl.handle.net/2027/chi.47978192
 13. Článek nese titul "What game protection has cost one man" (česky: "Co stojí ochrana zvířat jednoho muže") Shield's Magazine Vol.1, No.1, p.3–5 březen 1905
 14. Vol. 10. na straně 364
 15. Z kontextu plyne, že roční příspěvek v té době platilo přes 100 tisíc odběratelů
 16. Tober, 1981 str. 235, poznámka č. 40.