Tuscarora (Praha)

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
Znak Tuscarory
Tuscarora 1973

Bratr Pavel Döllinger - Minewakan zakládá v roce 1966 kmen Lesní hoši (Praha). Oddíl se v březnu 1968 rozpůlil – část pokračovala s Minewakanem v Tábornické Unii, z části se pod vedením Evžena Keřlíka - Hada stal 56. oddíl Junáka pod střediskem Hiawatha . Po roce 1970 Hadův 56. oddíl přejímá název zaniklého střediska a jeho vedení se ujímá na 2 roky opět Minewakan. Po odchodu z Neskenonu přichází do oddílu Jiří Kafka – Owigo. Spolu s Minewakanem 4. září 1972 přejmenovávají oddíl na kmen Tuscarora. Ačkoliv Owigo byl založením více trampem, skautem a vodákem než woodcrafterem, tři roky náčelníkování v Neskenonu jej poznamenaly natolik, že svůj další oddíl pojmenoval podle irokézského kmene a v činnosti využíval mnohé vylepšení z Neskenonské „dílny“ Lesní moudrosti. Bohatou činnost oddílu zachycuje Ajagů (kmenový časopis).

V letech 1973-74 zde působí jako clanový seneca Vladimír Oborský – Wabigoon (Wabimatto), pozdější iniciátor vzniku kmene Mawaden a překladatel samizdatové Knihy Orlích per (pod názvem Wa-pa-ha). V Neskenonu v té době byl náčelníkem Šakoh (bývalý Owígův degandawida) a šamanem byl Owigův kamarád Ivan Makásek - Hiawatha, takže nebylo divu, že spolu oba kmeny čile spolupracovaly. Kromě Owiga ostatně přešlo později do Tuscarory i několik dalších Neskenonců (druhý náčelník Petr Šika - Tookuh byl původně degandawidou v Neskenonu). Tuscarora byla také spolu s Neskenonem velkým propagátorem lakrosu, sportu, který se již dnes hraje i v Čechách na poloprofesionální úrovni.

Kmen je bohužel násilně rozpuštěn STB roku 1975, pro ilegální skautskou činnost, ale jeho bývalí členové obratem zakládají oddíl TOM 503 90 pod TJ Viktoria Žižkov (z toho důvodu se vžily názvy Devadesátka či Viktorka), který je přímým pokračováním kmene Tuscarora.

Náčelníci: 1. Jiří Kafka - Owigo, 2. Petr Šika - Tookuh, Clany: Šedý Vlk, Černý Orel, Bílý Sokol, Modrá Liška, Velká Želva