Totem (časopis Sdružení Zálesáků)

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
Obálka Totemu 2/1922

Časopis Totem byl původně časopisem Sdružením skautů Dětí Přírody založených Janem Josefem asi roku 1920. Splynutím Setonových Skautů a Dětí Přírody vzniká Sdružení zálesáků R.Č.S. Starosta Josef byl v mnohém ovlivněn Seifertem a jeho propagací woodcraftu v rámci Federace Čsl. skautů, jíž byly obě organizace členy. Vydavatelem a grafikem časopisu Totem byl ostatně Jiří Skůček, bývalý redaktor časopisu Psohlavec a později také člen Zálesácké Ligy Československé. Josefova organizace měla mnohé významné členy a přispěvatele časopisu, např. Gézu Včeličku, pozdějšího redaktora Trampa, který v té době vedl kmen Seminolové (z něj koncem roku 1922 odchází Míla Vavrda, Franta Pazderník a Alois Růžek do ZLČ). Obě organizace tedy byly navzájem velmi propojeny.

Totem měl štěstí na výborného grafika, bohužel však vyšly pouhé dva ročníky (oba označeny jako ročník I.) Kolik vyšlo barevných čísel časopisu pod hlavičkou Dětí Přírody nevíme, doposud bylo nalezeno pouze č. 2, ručně psané a rozmnožené hektograficky s barevnou (zřejmě ofsetovou) obálkou. Další ročník 1923/1924 je již tisknut ofsetem V. Brettschneiderem v Michli. Vychází 10 čísel s obálkou na barevném papíře. Grafická úprava i obsah článků je minimálně srovnatelná s Vatrou. Obsah je čistě woodcrafterský s množstvím překladů z němčiny a angličtiny.

V posledním čísle píše redakce, že jsou vysoce ztrátoví a musí ukončit vydávání časopisu. Některé prameny uvádí, že v roce 1924 vyšlo ještě jedno číslo časopisu pod názvem Mohykán, ale doposud to nebylo možné potvrdit ani vyvrátit. O rok později umírá Jan Josef a organizace po smrti ideového vůdce postupně zaniká, členové vstupují pod vedením náčelníka Relicha ke Skautům DTJ a do Spojených sborů junáků skautů, kde vychází (1927) zpravodaj Totemová deska, se stejnou grafickou úpravou.