Svojsík, 1912

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

SVOJSÍK, Antonín Benjamin. Základy junáctví: Návod pro výchovu čes.mládeže na základě systému sira R.Baden-Powella "Scouting" a za laskavého přispění četných odborníků. 3.nezm.vyd.podle 1.vyd.v r.1912. Praha: Merkur, 1991. ISBN 80-703-2001-X.

Reprint původního vydání první české skautské příručky, kterou napsal s využitím Baden Powellovy knihy a v květnu 1912 připravil do tisku středoškolský učitel Antonín Benjamín Svojsík.

Kniha je dostupná on-line v podobě PDF souboru (o velikosti 16M) na stránkách institutu - http://www.skautskyinstitut.cz/wp-content/uploads/2016/02/zaklady_junactvi_1912_web.pdf

PoznámkaSetonovi je věnovaná pasáž na straně 19 až 22