Svitek/cs

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Základním manuálem organizovaného woodcrafterského hnutí je Svitek březové kůry. V něm Ernest Thompson Seton představil základní organizační schéma pro woodcrafterské kmeny a motivační program, který využívá přirozené touhy jednotlivce vyniknout a dosáhnout uznání.

Poprvé ho publikoval jako sérii článků r. 1902 v časopise Ladies' Home Journal, vydávaném nakladatelstvím The Curtis Publishing Company[1]. Ale ve zdejším elektronickém archivu je k dispozici až třetí vydání z r. 1904, které vyšlo pod názvem The Red Book[2]

Součástí knihy byl - kromě organizačního schématu - přehled do té doby přiznaných činů, rozdělený původně do tří kategorií:

Rudé pocty 
přiznané za fyzické výkony
Bílé pocty 
přiznané za tábornické dovednosti
Modré pocty 
přiznané za přírodovědecké dovednosti

Později, v r. 1917 v patnáctém vydání manuálu pro čerstvě založenou "The Woodcraft League of America" byl seznam činů přeorganizován a rozšířen na šest tříd:

Exploits 
činy za fyzické výkony
Campercraft 
činy za tábornické dovednosti
Nature study 
činy za studium přírody
Crafts 
činy za manuální zručnost
Entertainer 
činy spojené s historií národa
Life craft 
činy spojené s ochranou zdraví a života
PoznámkaOd r. 1917 jsou součástí Svitku také tzv. mistrovství


bla bla bla

PoznámkaToto rozdělení je použito ve 21. vydání Svitku z r. 1927, ale k jeho zavedení došlo dřív. Přesně to nelze určit, protože z období 1918-1924 nemám prozatím k dispozici žádnou verzi svitku. Nicméně o tzv. Velkém zákonu, a jeho čtyřech světlech psal Seton ve své stati Duch lesů (The Spirit of the Woods) r. 1921 a toto rozdělení činů již používá i první česká verze svitku, kterou vydal r. 1925 Miloš Seifert


Při obnově činnosti české Ligy lesní moudrosti r. 1990, přeložila skupina překladatelů poslední 28. vydání The Birch Bark Roll od Woodcraft z r. 1930

Toto vydání obsahovalo řadu anachronismů, ale zavedlo kódový systém označení činů, který se používá i v současnosti. Byť kódy tohoto vydání nesouhlasí s těmi co se používají dnes.

Liga lesní moudrosti tehdy převzala štafetu zaniklé The Woodcraft League of America, a vytvořila skupinu odborníků která Svitek radikálně přepracovala tak, aby odpovídal současné legislativě a aktuálním trendům. Anachronické a duplicitní činy byly vyřazeny a došlo ke zjednodušení základního schématu. Přepracovaný Svitek vyšel r. 1997. Druhé aktualizované vydání vyšlo r. 2003 a zatím poslední aktualizované třetí vydání, doplněné o Knihu mistrovství, vydala Liga lesní moudrosti v letošním roce (2013).

  1. Stejné nakladatelství jej pak vydalo znovu (pravděpodobně již v knižní podobě) v následujícím roce. Toto vydání Seton označil jako druhé. Bohužel ani jedno z těchto vydání zde zatím k dispozici není.
  2. Další aktualizovaná vydání, která vycházela až do r. 1930 již nesla název The Birch Bark Roll of Woodcraft.