Stránka:z lesni rise 1925.djvu/225

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


prvý lovec vyrazí krátké »teď!«. Karibů skočí na protější stranu kruhu a seřadí se tak, aby vzdorovali novému to- muto nebezpečí; ale nerozumějí mu a vypínají se v strachu. Tu lovci napnou luky a dělají, jako by vystřelili každý jeden šíp. První karibů se skácí, ostatní, bojíce se, obrátí se a běží do polovice kruhu s hlavami skloněnými, netan- číce; pak se vrhnou do lesa. Lovci s jásavým pokřikem se vyřítí vpřed. Vůdce zvedne parohy. Všichni tančí a jásají kolem zabitého karibů a pak jej odtáhnou. Náčelník pak řekne: »Hle, vždy přijdou. Tanec Karibů přivábí karibů. Jest to velké kouzlo. Teď budeme míti co jísti v kmeni a děti nebudou už plakati.«  Devadesátápnátá přástka. Sněmovní roucho. Táborové obřadní roucho jest něco, co „každý může míti a sám si je může zhotoviti. Může býti každé barvy: šedé, žluté, oranžové nebo červené. Nejlepší je světle žluté. Velikost je půldruhého metru krát dva metry, látka buď vlněná, bavlněná, hedvábná nebo smíšená. Moje roucho jest z bavlněné látky pokrývek. Roucha tohoto se užívá jako zástavy (praporce), k de- koraci na stěnu, jako osobního obleku nebo pokrývky na spaní. Pro prvý účel má na horní straně přišity kličky, pro druhý má otvor pro hlavu, tak zvané »poncho«, to jest: je rovně prostřiženo nahoře (hh). Pro poslední účel jest tento otvor opatřen dvěma knoflíky nebo tkaničkami, aby se mohl stáhnout. To jest jeho užitečnost. Ornamentální jeho výzdobou jsou znaky a pamětihodnosti na něm vyma- lované nebo vyšité. Ačkoli každý majitel si roucho vyzdobí