Stránka:vatra-28-2.djvu/8

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


je kladívkem dobře proklepeme. Řemínek končí za otv. 36. (Viz obr. č. 1.) Otv. 36—39 jsou dvojnásobně širší.

Šněrování krpce. Krpec šněruje se ovlaky, t. j. řemínky as 1 cm širokými, dlouhými podle potřeby. Na začátku prořízneme v něm otvor o, ovlaku protáhneme otvorem v rohu B (který jsme prorazili průbojníkem) a průvlekem otv. O učiníme „očko“. Dále jde ovlaka otv. v rohu A (z vnitřku ven) vnějškem do otv., pod průřezy j—k, přes nárt do ouška zpět do poutka, u něhož se zauzluje. Konec zastrčíme za okraj.

Pravý Způsob vázání vám popíši v příštím čísle, kde bude popis výroby t.zv. kopic, t. j. soukených papučí, kol nichž se řemínek obtáčí způsobem, jejž znáte z Alšových a Mánesových obrázků.

Juraj.

TOLSTOJ A MODLITBA

Veliký myslitel Tolstoj vyjádřil se takto 0 modlitbě: „Už dlouho mám ve zvyku modliti se o samotě, každé ráno. A moje každodenní modlitba jest takováto: „Otče náš, jenž jsi na nebesích; posvěť se jméno Tvé!“ Pak dodávám: „Tvoje jméno jest láska, Bůh jest láska. Ten, kdo miluje, dlí v Bohu a Bůh V něm.“ „Přijď království Tvé!“ A dodávám: „Hledejte království Boží a ostatní bude vám přidáno“ „Buď vůle Tvá jako na zemi, tak i na nebi!“ A dodávám: „Tvoje vůle, a ne moje.“ „Odpusť nám naše viny!“ Dodávám: „Otec náš nám neodpustí, neodpustíme—li si navzájem.“ „Zbav nás...“ Dokládám: „Střez se zla, jež by vycházelo z tvého srdce.“ A končím svoji modlitbu slovy sv. Jana: „Víme, že jsme vešli ze smrti k životu, poněvadž milujeme své bratry. Ten, kdo nemiluje svého bratra, nemá života věčného v sobě.“

Modlím se tak každý den, přizpůsobuje svým potřebám a svému duševnímu stavu slova této modlitby: někdy vroucněji, někdy méně vroucně. Avšak, mimo tuto modlitbu, modlím se ještě častěji, když jsem sám. Snažím se také modliti, když jsem mezi lidmi a kdy vášně se mne zmocňují... To jsem vám chtěl říci o modlitbě, abyste si nemysleli, že jsem proti ní.