Stránka:vatra-25-6.djvu/2

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Poslední číslo Vatry roč. IV. leží před Vámi. Slyším, jak říkáte: konečně! Ten Jánoš, ten Jánoš! A já to opozdění skutečně mám na svědomí. Ale, bratři, je mi i tak radostno. Radostno z toho, že už čtyři léta Vatra vychází a že chcete, aby vycházela dál, že máte o ni starost, že ji prostě musíte mít. A už se proto ani tak netrápím nad tím, že nedopadla tak, jak jsem sám chtěl. Její úprava, zůstala za úpravou Vatry, řízené Janošíkem a brem Živcem (roč. III.) a obsahem nedostihla nejlepšího ročníku: prvého, řízeného, Seifertem. Leč, nedá se na minulosti nic opravit, je před námi „jen“ budoucnost. Říkám sice jen, ale zní mi to zcela vesele. Jsme přece mladí, víme o dobré cestě, což tedy je nám! Nepřestali jsme věřit, překonáme tedy chyby. Ať proto žije, plane a svítí, ať v nás nítí zápal pro vše v pravdě silné, krásné a plné lásky V. roč. Vatry!.

Mišulenka … není míněno jako divadlo pro diváky. Je to rada, kterak si udělat intimní slavnost v přírodě s dětmi až do 14 let. Krásná právě bude osamocenost dětí, která způsobí, že se cele ponoří, cele rozhoří, úzce přiblíží zemi a že budou žít rozloučení s létem a uvítání podzimu, nikoli jen hrát. Na vzniklé nesrovnalosti upozorňujte jen otázkami nebo poukazováním na jiný podobný zjev.

Šedý vlk je vyňat z krásné knížky Franka Malvína, kterou vydalo nakladatelství Nová Škola, Praha V., ulice Krásnohorské č. 10, (členové jsou samí učitelé) za 18 Kč. V knize je mnoho obrázků Panuškových, o němž netřeba našim junákům mluvit. Název knihy: „Za starých bohův, povídky z dávnověku“, mluví o obsahu zcela jasně. Já jen připojuji, že jsou to kratší obrázky, psané namnoze zcela básnicky a psychologicky pravdivě, takže strhnou zájem nejen mladých, ale i dospělých. Kmen prožije v klubovně nad knihou pěkné chvíle. Doporučuji bratřím a sestrám vůbec k pozornasti knihy tohoto nakladatelství.

Gammova úloha, žel, nemůže vyjít v původním rozsahu. Musil jsem z ohledu na rozsah Vatry celé kapitoly vynechat a i některé odstavce přeskočit. Doufám však, že celou Úlohu uvidíte v jiném rouše a že její skutečné vyřešení nám pan Gamma napíše do V. roč. Vatry. Majíce takovéto vyhlídky můžeme s veselou jít do nového ročníku. Přejeme při tom panu Gammovi, aby se mu dobře žilo v jeho domečku v horách.

Frantův Buk jsem si schovávál až do nového ročníku. Chtěl jsem dát k němu nějaký pěkný obrázek, ale toto číslo Vatry zrovna volalo po podobné práci a tak jsem už neodolal.

Jeden z bratří zaslal pěkné básničky, ale nemohl jsem jich otisknout. Doufám, že v příštím ročníku to půjde jinak.

Nakladatelství B. Kočího, Praha I., Masarykovo nábřeží nutí nás svými velkolepě a směle organisovanými vydavatelskými podniky, abychom se nad ním zamyslili a vyjádřili mu svůj obdiv a i dík. (Cítíme přece spoluodpovědnost za vše kolem nás). Nemáme při tom na mysli jen knihy o junáctví, o přírodě, nýbrž činíme tak z vyššího stanoviska. Celé statisíce výtisků Kočího knih mají dnes v rukou lidé, jimž málo zbývá po zaplacení nejnutnějšího živobytí. A jsou to vynikající autoři: Tolstoj, Roland, London, Ewald a jiní a. pořád noví a noví přibývají. Teprve nedávno vyšel poslední sešit Knihovny pohlavní výchovy a už zas vydává Kočí redakcí Záhořovou: Pohlavně výchovné letáky za 40 hal. První leták „Naše děti, příští rodiče“ je „slovo k rodičům“, napsané výborně. Každý junák dá leták nejen svým rodičům, ale i rodičům kamarádů, tetám a všem příbuzným nebo alespoň na něj upozorní. Druhý leták je slovo k učitelům. Ten už není naplněn takovou vysokou a jasnou pohodou jako první, ale je informativní a povzbuzující.

Za to k časopisu Koule, jehož vyšlo už 5 čísel, nemůžeme nakladatelství gratulovat. Je velmi pod úrovní. Vytklo si vysoký a široký cíl, ale ani se k němu neotočí. Přece tak velké nakladatelství, kolik dává možností styků s autory, kolik poskytuje třeba v obrázcích materiálu už hotového a pod. Co by tu musil vykonat obratný redaktor, který nemyslí, že k smíchu je třeba štípat a že dětem stačí seriály nevtipných obludných rýmovaček. Redaktorka opravdu si nebere k srdci zodpovědnost za čas a zábavy mládeže. U spisovatelky to překapuje. (O jiných, týmž nakladatelstvím nám zaslaných knihách zas jindy.)

F. Kupka.