Stránka:vatra-25-1.djvu/24

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


My a svět. Anglie. The order of Woodcraft Chivalry. Lize Lesní Moudrosti v Če- skoslovensku. | Pozdrav! Rád rytířstva Lesní Moudrosti na Briiských Ostrovech posílá Vám pozdravy ze svého tábora Jolkmost a Wayfarer a děkuje Vám za Vaše bratrské psaní z 15.17. v Jako archiváři a mezinár. archiváři „Rádu“ bylo mi uloženo, abych Vám oznámil, že jsme připravení a ochotni spolupracovat s Vámi, a byli bychom šťastní, kdybychom mohli utvořit mezinárodní skupinu s Vámi a s jinými sku- pinami na pevnině a v Irsku. Byli bychom rádi, aby se někteří naši náčelníci setkali s Vašimi a vy- pracovali plány pro mezinárodní organisaci a budeme šťastni, shodneme-li se. Vyměníme také ochotně náš časopis s Vaším atěšíme se na další zprávy o Vašem díle. S modrou oblohou! Amerika. Lone Scouts. Byli jsme velice potěšeni, že jsme obdrželi Váš dopis z 15.17. a výtisky Vašeho časopisu. Poslali jsme Vam zvlášť naši oficiální příručku a knihy stupňů. Navštívil jsem ČSR. roku 1923 a seikal jsem se smnoka skauty, ale ne- měl jsem potěšení seznámiti se s českosl. L. L. M. Byl jsem velmi dojat krásami Vaší podivuhodné země. Navštívil jsem jeskyně v Blansku a setkal jsem se s Drem K. Absolonem, který je prozkoumal. Máte rozkošnou zemi k táboření a práci v lesní moudrosti. Nejlepší přání pro úspěšné pokračování Vaší užitečné práce. Rád usíyším od Vás někdy další podrobnosti Vaší činnosti, Váš upřímný Amstrong Perry. Z redakce : Pro nával látky jsem musel mnoho článků odložit na příště, tak: Rady medicinmanovy, rubriku knihy a junáci (Literatura o pohlavní výchově), Alšovi Indiání, některé zprávy o táborech a ze zahra- ničí atd. Pište mi, prosím Vás, molodci ; nevím, jestli to dělám dobře. Příště to překvapení, které jsem slíbil na hádě. Z administrace: Vyplňte ústřižek na příloze! Každý ! Odměníme a uveřej- nime svého nejhorlivějšího spolupracovníka: kdybyste každý získal jednoho „zájemníka“ a vždycky dva dohro- mady jednoho předplatitele a celý kmen jednoho inserenta (jéje), to by to šlo! 20 stránek bychom mohli mít příště a jako měsíčník. — Inserované knihy možno dostat naším prostřednictvím a výhodně. THE FIRE OF WOODGRAFT, IV. 1. October, falling leaf moon: Contents: Fourth year of The Fire. — Our Creed. — ]. Thom- son: Autumn: — The Ideal of humanity. — The honours. — E. T, Seton: The Spartaus of West. — Dr. Hiibner-Tegumaj: The study of the nature in autumn. The Ever green Tree. —- The owls. — H. i). Thorean on the love. — The annual meeting 1825. — K. Liebknecht onthe war. The military servility. — How do we live: Our camps, — Eagle feathers.-— A gross of plays. — The thinking hand. — From the head guarters of the Woodcraft League of Czechoslovakia. — The Woodcraft Movement ail the world round. VATRA LESNÍ MOUDROSTI, list pro československou mládež a její přátelé, orgán Ligy L. M., vychází šestkrát do roka, předplatné Kč 10 —, jednotlivé číslo za Kč 7—. Řídí s redačním kruhem a za redakci odpovídá Jaroslav Šimsa, Praha II., Václavská ul. 6. Administrace : J. Fišer, Praha-Žižkov Lipan- ská 4. Tiskem Adolfa Novotného, Žižkov, Břetislavova ulice číslo- 31.