Stránka:vatra-25-1.djvu/23

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Z NÁČELNICTVA.

Je tomu právě rok, co jsme prožili v celé Lize krisi, jejímž důsledkem bylo: Změna náčelnictva, nová redakce Vatry, otevřenější a jasnější poměr k veřejnosti skautské. Práce, která skočila tak náhle do rukou nás mladých, dala nám poznat, že Liga jsme my, dala uvědomění velké mravní odpovědnosti za celé hnutí. Zkoumali jsme svou práci, opravovali chyby a otevřeně hleděli vstříc kritickému mínění našich junáků. Oni také spolupracovali a tak všichni, kdo jen Ligu měli rádi, hleděli nedočkavě k zítřku, ne s jistotou a bezpečností, ale s důvěrou v svou vlastní práci. Probírajíce listy kroniky Obce, viděli jsme, jak nezdravá byla úsilně vypěstovaná tradice a uměle zvyšovaný osobní kult. Nebylo dosti kritičnosti, otevřenosti a přímého junáckého vztahu.

Dosavadní práce nesla ssebou nějaké vady, systém vázl.

Proto musíme my, zvolení demokratickým sněmem, pracovat jinak.

Jako z jiskry vzplanou požáry, tak i my musíme z našich vůdců vykřesat to nejcennější: samostatné, úsilovné hledání za cenu charakteru, vnitřní prohloubení, vážnost k drobné práci, společenské cítění, umění hospodařit a žít.

Dnes musíme blíž k Setonovu dílu. Bylo chybou, že nám byl až dosud stavěn jeho nepřekonatelný vzor, jehož posvátnost nechávala nás stranou.

Dnes k němu chceme jinak.

Černý Vlk není dále než v Americe, my jej a on nás jistě vyhledá a úsilí naše bude mluvit našimi chlapci, tábory, výstavkami, časopisem, charakterem, silou pravdy, čistotou myšlení a celou naší osobností a vším, vším co je v nás lidského a junáckého.

Činnost náčelnictva shrneme v několika krátkých větách.

13, 20. a 27. května b. Kolář hovořil o lukostřelbě a ukazoval výrobu luků.

3. června b. Kupka mluvil o Setonovi, jeho názoru na život a junáctví. Každý z nás musí číst a promyslet Ducha lesů.

1. a 3. července přednášel p. MUDr. Bartoš o první pomoci. Stručně podal anatomický rozbor organismu, mluvil jak předejíti úrazům a konečně ošetření nejčastějších úrazů samých. Prakticky bylo podání znamenité.

5. a 6. července byl sněm Ligy v bojovském údolí.

27.—28. září svolána do Prahy rada důvěrníků a sbor vůdců. Na poradách bylo zastoupeno 20 kmenů.

Bratr Silva z Bakulova úslavu zajímavě vypravoval o zpracování lesního a přírodního materiálu, o řezání do dřeva a ručních výrobcích. Ukázal některé zvlášť zajímavé předměty z Bakulovy dílny a povzbudil tvořivost a podnítil umělecký zájem. Janošík z Berouna uvedl program práce na podzim a zimu. Ukázal správný postoj, sedění a ležení podle Dr. Mensendieckové. Upozorňoval na jednoduché kreslení hrudkami, vytýkal nevšímavost k věcem kolem nás.

Br. Jakerle (Prager Pfadfinder) ukázal leptání kovů a někteří ihned prakticky zkoušeli.

Bratři z Veleslavína ukázali soustavu ranních cviků z Domu dětství na Krnsku a Sůva ráno vedl ranní cvičení všech bratří.

Náčelnictvo schází se pravidelně týdně, dle potřeby i vícekráte.

Ze zájezdů uskutečněny: Příbram, Beroun, Hradec Král., Brno, Louny, Most, Bratislava.

Uzavřeli jsme výhodné úrazové pojištění, které se nesetkalo na Brněnsku a Plzensku s pochopením.

Junáci, jděte světlou stopou! Více nám pište!

S modrou oblohou!