Stránka:vatra-24-2.djvu/7

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 6

Dědek — Domácí Bůže slíbil:

„Když noc kraj pokryje celý a spánek zavře jejich oči, já je budu chránit ve vatře jejich budu bývat za letních večerů a moji skřítkové jim budou zpívat hudbou plamenů!“

Vodník — Bůh Vod:

Má říše jim stále jest otevřena, má voda očistí a ochladí je!“

Perun:

„Mám z vás radost, děti, také já slibuji jim svou přízeň, své blesky a hromy jejich nepřátelům, svým deštěm připravím půdu, aby dobře otiskla se stopa, kterou sledují.“

„Ted končím sněmování s modrou oblohou!“

Skřítkové vběhli znovu do Kruhu, nožky jejich zatančili, hlásky zazpívali: „Dobrú moc!“

Lampiony zhasly.

Bylo tma a ticho.

KIM.

Kreslil ]. H. (12 let). H L A D O V Y V L K . ! Jednoho dne brzy ráno v zimě, dostal jeden vlk náramný hlad i sebral se a šel do blízké vesnice. Jak vešel do vesnice, tu slyšel z prvního domu pláč dítěte. Zastavil se. Za chvíli uslyšel hlas stařeny: „Neplač Ivánku, nebo tě hodím vlkovit“ Vlk se už olizoval jakou bude mít svačinku. Po chvíli, když stařena pořád nešla, sedl si na zadní capky a čekal. Myslil si,že když stařena ne- přijde za chvíli, že se sebere a půjde pryč. Tu stařena povídala: ,l,vánku neplač, nehodím tě vlkovi, kdyby sem přišel, zabila bych ho.“ Vlk si pomyslilz „Hm, vy byste mě jistě zabili, já mám takovou velikou sílu! Tu se rozlobil a řekl: „Tady lidé jinak mluví a jinak jednají.“ l'sebral se mrzutě, šel do lesa a už slyšel jen šumot stromů. Podle bajky L. N. Tolstoje napsala ]OSEFKA (12 let). 25_