Stránka:vatra-24-1.djvu/21

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


ČESKOSLOVENSKÁ LIGA LESNÍ MOUDROSTI

JUNÁCKÁ OBEC PSOHLAVCÚ—HORNÍCH CHLAPCÚ

THE WOODCRAFT LEAGUE OF CZECHOSLOVAKIA

NÁČELNICTVO:

Prokop Koudela, náčelník, Beroun v čís. I.-69. – Karel Bukovanský, místonáčelník, Praha-II., Bojiště 8. — Ant. Konopásková, Praha-Vršovice, Bulharská 10. — Lída Neumannová, strážce pokladu. — Záboj Rybář, archivář. — A. Veselý a E. Schart, revisoři.

Náčelnictvem Ligy Lesní Moudrosti přijaty byly stráže: br. Jaromír Picka, ř. učitel, Malé Vísky, br. V. Fryš, učitel, Svinaře u Litně, br. J. Emig, učitel, Běšiny u Klatov, dívčí družina Sovích Ok v Žebráce, kmen Dětí Divočiny v Tmani a jednota Prager Přadfinder. Do Ligy se hlásí stráž 3 bratří v Soběslavi, dívčí kmen v Bratislavě. Z ligy vystoupili: V. Bendl a J. Langer, Nový Hrozenkov a Vl. Zapletal, Brno. Usneseno zasílati naším junákům-vojákům zdarma Vatru III. ročník. Pošlete nám své adresy, bratří vojáci, a pište nám, jak se vám vede. Byl vydán hlasatel č.1. a č.2. s přílohou. Obdrželi jste je? K práci se hlásí Dr. A. Hübner, profesor, Brno. Najde hojně následovníků? S modrou oblohou!

Na tomto místě budeme uveřejňovati otázky čtenáři Vatry na nás vznesené a současně odpovědi. Otázky posílejte na redaktora časopisu Vatry.

REDAKČNÍ RADA VATRY:

Bukovanský Karel, zodpovědný redaktor, Praha 11., Bojiště 8. – M. Kohoutková. — P. Koudela, hlavní redaktor. — A. Laštovková. – M. Vavrda. — V. Živec vede úpravu Vatry.

Z redakce Vatry. Zavedli jsme jednotné podpisování článků, takže nikdo nemůže se podpisovati dvěma nebo třemi jmény. Vatru odebírejte všichni, tím nám nejlépe dokážete, že o ni stojíte. Přispívateli Vatry i na dále zůstávají: spis. Gamma, uč. Krch, Dr. Jedlička, Dr. Hubner, Fr. Kupka, Pavel Sula. Příspěvky zasílejte do redakce Vatry. Uzávěrka pro zimní číslo je 12. prosince.

ADMINISTRACE VATRY.

Josef Fišer, Žižkov, Lipanská č. 4. — Předplatné 9 Kč, jednotlivá čísla 1,90 Kč. – Nákladem Československé Ligy Lesní Moudrosti. – Tiskem lnvalido- a Lidogratie v Hořovicích.