Stránka:vatra-24-1.djvu/20

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


ZE ŽIVOTA ŽUP, JEDNOT, KMENŮ, DRUŽIN A STRÁŽÍ LIGY.

Prager Pfadfinder — nová naše jednota v Praze — provedla 28. října besídku v místnosti Uranie. Na improvisovaném jevišti sehráli „Nevěstu Messinskou“, na maňasovém divadélku o Krakonoši a pěkně si zazpívali. Sešlo se 100 duší. V proslovu pěkně vyjádřili svoji cestu Lesní Moudrosti. Před koncem odpověděl místonáčelník Lumír krátce na jejich uvítání a projevil radost přítomných členů náčelnictva nad jejich životem. Slíbili mu, že hojně a s radostí se súčastní besedy, kterou ústředí uspořádá k seznámení se s Pražskými kmeny a jednotami.

Pražská jednota (II.) Náčelnictvo a vůdcovská rada střídavě se schází středu co středu ve Skautském domově. Kmen Stříbrné luny pracuje na úpravě Skautského domova, kmen Slunce se připravuje ke kmenové výstavce a kmen Bílé lišky, ač ztratil svůj útulek, schází se plně k besedám.

Jednota vešla v pracovní styk s Prager Pfadfindry a do družiny Rysů byli přijati dva ukrajinští bratři-studenti.

Benešovští provedli změnu ve zřízení kmene a jsou připraveni na besední období.

Chlumec n. C. má opět svého Papíka. Vrátil se ke svým hochům rád a s chuti k práci. Hoši pobesedovali s Lumírem přes půlnoc a ukázali mu své mnohé fotografie ze života, některé mu i dali v upomínku. Rádi navštěvují tichý kout u „hučavého splavu“.

Hradec Král. má tu svoji „klícku“ na předměstí. Ještě ji upravují, ale bude tam útulno. Odešel jim na vojnu Souček. Začátkem listopadu chystají slavnostní sněm. Zřizují novou družinu.

Ústí n. Orlicí dostalo pěknou chatu v lese. Je to radosti. Všecko tam snesou, sbírky, práce, hlavně ale besedy. „Pražští“ jim slíbili na vánoce návštěvu.

Náchodští setkali se s Lumírem v Josefově. Jánošík a bystrý Hanuš nestačili ani říci, co vše dělají a co teprve udělají, až dostanou tu klubovnu. Oni také prví poslali oněch 50 Kč na Vatru a „přiložili“, to je čin, co?

Berounská župa má zvoleno nové náčelnictvo. Byly vydány dva hlasatelé. Župa vydala dvojbarevné pocty (orlí pera), vzrostla o družinu Sovích Ok, kmen v Tmani a 3 stráže. Kmen Dětí Živěny v Berouně staví jeviště a pomahají i bratři z kmene druhého. Kmen v Tmani chodí hojně pod „Skály“ a koná často besídky. Křižatečtí se tam s nimi scházejí velmi často. V Žebráce byla ustavena jednota, a družina Sovích Ok je velmi čilá. Při župě ustaven esperantský odbor a vedením pověřen br. L. Tomášek ze Žebráka.

Náčelnictvo má ze všech radost, vzkazuje jim svůj velký pozdrav.

O vůdcovském táboře Ligy přineseme zprávu ve vánočním čísle Vatry i se seznamem udělených „orlích per“ a náčelnictvem schválených.